Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Find dig selv: Hvilken nabotype er du?

I enhver boligejendom findes der 12 nabotyper. Uanset om du er den, der altid hilser eller den der helst vil bestemme, er du vigtig for fællesskabet. Se om du kan genkende dig selv eller nogle af dine naboer nedenfor.

Udgivet den 25. juni 2020

Den travleHeimstaden_nabostyper_den_travle

Det ligger i navnet – du er en person med mange forpligtelser, hvad enten det er din familie, arbejde, fritidsinteresser eller andre fællesskaber. Derfor er det også svært for dig lige at overskue at skulle tage det første skridt til at bidrage til naboskabet. Men du ved, at det er det rigtige at gøre, så du skal nok bakke op om initiativerne – så længe andre går foran.

7,3 procent er travle naboer og heriblandt især mænd omkring de 50 år. Man skulle måske også tro, at det var storbyboerne, der havde mest travlt – men faktisk er det nordjyderne.

Tip til den travle: Hvis du er kommet til at love noget og alligevel ikke kan nå det, sig det, så dine naboer kan nå at sadle op. Din naboer vil have større forståelse for, at du ærligt fortæller, at du ikke kan finde tide, fremfor at du sylter tingene til sidste øjeblik, fordi du har dårlig samvittighed.

ArrangørenHeimstaden_nabostyper_arrangøren

Du er god til at få naboskabet til at fungere og har en evne til at få forskellige grupper til at samarbejde. Du nyder nemlig at påtage dig opgaver for fællesskabet og forventer ikke at få en masse anerkendelse den anden vej. Så hvis der findes en eller flere som dig i en boligforening, er der gode chancer for, at naboskabet fungerer.

Læs også: Smilet er den korteste vej til godt naboskab

Og der er heldigvis en god chance for, at der findes et par arrangører i din ejendom. 23,7 procent er nemlig lige det. Der er lidt flere mænd end kvinder, og de findes især i Sydjylland, mens – muligvis fordi de er så travle – nordjyderne ikke har så mange arrangører iblandt sig.

Tip til arrangøren: Pas på dig selv – kom ikke til at påtage dig mere, end du kan overskue. Hav også forståelse for, at det måske ikke er alle, der vil fællesskabet ligeså meget som dig.

Den afslappedeHeimstaden_nabostyper_den_afslappede

For at sige det, som det er, så er du pænt ‘chillet’, når du tilhører den afslappede nabotype. Det er helt ok, hvis der foregår noget socialt omkring dig. Det et er også helt ok, hvis der ikke gør. Whatever, vi har det godt. Der er nemlig ikke noget, ”man” i dine øjne bør gøre, en specifik måde ”man” behøver at være, og du gider da slet ikke være den, der brokker sig over, at hækken er for høj, eller at naboen spiller musik for åbne vinduer. Du tror nemlig på, at naboskab handler om, at der skal være plads til alle.

Der er faktisk ikke ret mange af dine naboer, som er så afslappede som Den afslappede. Faktisk er det kun 2,9 procent, der bare lader deres naboer passe sig selv. Men – måske ikke overraskende – er de ofte lidt yngre og bor omkring de store byer.

Tip til den afslappede: Det er godt at være tolerant, men ”man” kan nok også blive lidt for whatever. Hvis du bemærker, at din nabo ændrer adfærd og pludselig begynder at rode eller larme eller er lidt for stille, er det måske lige tid til at tjekke op på, om han eller hun er ok.

FormandenHeimstaden_nabostyper_formanden

Lad os sige det, som det er. Du kan godt lide at bestemme og få det sidste ord om, hvordan tingene skal gøres. Du er udadvendt, har masser af holdninger og får ting ud over rampen. Du er en leder, og derfor er du ofte også formanden for beboerrepræsentationen eller en anden bestyrelse. Og det passer dig udmærket – også selv om du ved, at det ikke er alle beslutninger, som er lige populære. For hey – nogle skal jo skære igennem, hvis der skal ske noget.

Læs også: Seks råd til at undgå nabokonflikter

Der er ikke ret mange formænd – kun 0,9 procent. Det er sådan set meget godt, at der ikke er for mange, idet for mange kokke jo har det med at fordærve maden. Omvendt er det også vigtigt, at der er en formand for, at et fællesskab fungerer. Så, er der en god formand eller forkvinde blandt dine naboer – værn om ham eller hende.

Tip til formanden: Det er en god evne at kunne træffe beslutninger, og du er vigtig for fællesskabet, mens husk også diplomatiet undervejs. Ligeså meget folk gerne vil ledes, ligeså lidt kan de lide en tromler.

Den privateHeimstaden_nabostyper_den_private

For at sige det, som det er, passer du din egen butik, hvorfor du helst springer vejfester, loppemarkeder, fællesfodbold, og hvad dine naboer ellers finder på, over. Nabolaget er dér, hvor du bor, ikke dér, hvor du finder venner. Du beskytter også gerne dit hjem med alarm, hvis du bor i et område, hvor det kunne være nødvendigt.

2,8 procent af os er så private, at vi slet ikke gider vores naboer. Også i denne kategori er mænd bedst repræsenteret. Ifølge adfærdsbureauet Kl 7, der har undersøgt de 12 nabotyper, er det dog ikke overraskende, rent adfærdspsykologisk. Mænd har nemlig en tendens til at have mere udforskende profiler, mens kvinder oftere har profiler, hvor domæneopretholdelse (i dette tilfælde naboskab) er i fokus.

Tip til den private: Vi kender alle følelsen af at trænge til privatliv, men et godt nabofællesskab gør dog også, at vi har færre problemer med alt fra høje træer til indbrud. Så hermed en opfordring til at gøre en lille indsats. Og hvem ved – måske det viser sig, at dine naboer er skønne?

Den handlekraftigeHeimstaden_nabostyper_den_handlekraftige

En aftale er en aftale, tingene bliver gjort, når du har lovet dem, og hvis andre har brug for hjælp fikser du også det. Du vil hellere have få aftaler, der overholdes, end en masse snak, hvor tingene aldrig bliver til noget. Sagt på en anden måde: Du tager altid din tjans og er en katalysator for fællesskabet.

Endnu engang er den midaldrende mand den godt repræsenteret i denne kategori, og faktisk findes der flest handlekraftige typer i Storkøbenhavn. Men så mange er der heller ikke – kun 2,3 procent har fuldt fokus på, at tingene skal fikses, fremfor at snakkes om.

Tip til den handlekraftige: Der skal bestemt ikke gå kaffeklub i ting, der bare kan fikses, men nogle gange kan det være nødvendigt at tale ting igennem – eksempelvis ved vigtige beslutninger, eller blot for at få folk med dig. Så vurder sagen fra gang til gang og lyt til dine naboer.

Den socialeHeimstaden_nabostyper_den_sociale

Du kender mange af dine naboer og hilser på de fleste med fornavn. For du interesserer dig for dine medmennesker, deres liv og historie og måske også nabolagets historie. Det er nemlig det, der får vores samfund til at hænge sammen, mener du. Ikke overraskende er du derfor også god til at give andre plads, og du har absolut ikke behov for at bestemme det hele.

Læs også: Ekspert: Nabokonflikter påvirker dit helbred

33,6 procent af os tilhører den sociale gruppe, men her er det især kvinder med en gennemsnitsalder på 48 år, der repræsenterer gruppen Og mens det – måske lidt overraskende – er københavnerne, der er de allermest sociale, er sønderjyderne de mindst sociale. Når det er sagt, er den sociale type dog godt repræsenteret over hele Danmark, og heldigvis for det.

Tip til den sociale: Dine naboer skal være glade for, at der findes sådan nogen som dig. Så tag det ikke personligt, hvis folk ikke reagerer lige positivt på din jahat eller ikke hilser igen – brug i stedet denne guide til at finde forklaringen på det.

HistorikerenHeimstaden_nabostyper_historikeren

Du kender traditionerne, fortællingerne om, hvad der har virket eller ikke virket i boligforeningen, og du er en aktiv medspiller. For du ved, hvor vigtigt det er, at vi som naboer hilser på hinanden, og du mener, at du har en forpligtelse over for især ens tætte naboer. Derfor forventer du også, at folk åbner døren, hvis du ringer på – for det gør du selv – og at I som minimum hjælper hinanden, når tingene brænder på.

I ordet ligger der noget, der kunne tyde på, at historikeren var en ældre herre. Men faktisk er gennemsnitsalderen 47 år, og begge køn er rimelig ligeligt repræsenteret. 3,8 procent af dine naboer er historikere, og der er færrest københavnere i blandt.

Tip til historikeren: Det er fedt, at du altid gider at hjælpe og hilse, men hjælp, fordi du har lyst og ikke fordi, du forventer, at andre gør det samme – for så bliver du nok skuffet, for det kan du ikke forvente.

Den stabileHeimstaden_nabostyper_den_stabile

Hvis du bosætter dig et sted, har du, i dine øjne, også pligt at bidrage til naboskabet – slut prut finale. Og så er du også meget bevidst om, hvad der er god stil i mange andre sammenhænge, hvorfor du ofte har meget travlt. Du er dog en god støtte i nabolaget, for du stiller op hver gang og håber, at naboerne vil sætte pris på det.

4,2 procent tilhører den stabile gruppe, og der er flest jyske, midaldrende kvinder blandt de stabile. Så kort og kontant skiller den gruppe landet.

Tip til den stabile: Pas på med ikke at dunke dig selv og andre oveni hovedet, når tingene ikke går, som du synes, de burde. Du oplever muligvis også, at folk ikke anerkender dit store arbejde. Hvis det er tilfældet, tag en pause fra hele tiden at skulle det hele. Måske de andre så får øjnene op for, hvor meget du rent faktisk gør.

EntreprenørenHeimstaden_nabostyper_entreprenøren

Du kan se muligheder i et nabofællesskab, hvor du kan engagere dig selv og andre. Du har ideer og bygger også gerne videre på de halvfærdige af slagsen, og gør det på kompetent manér. Faktisk synes du, at det er pænt kedeligt, hvis alt i forvejen er planlagt ned til mindste detalje. Så kan du få samlet et par naboer og få udført nogle af dine gode ideer, er du en gave til ejendommen og naboskabet.

Læs også: Undgå disse fem ting i opvaskemaskinen

9,6 procent af os er entreprenører, og det er ikke så ringe endda, idet de får fede ting til at ske. Behovet for et godt naboskab stiger med alderen, så ligesom med mange af de andre mere aktive profiler, tæller gruppen flest mænd over 50 år. Der er dog lidt færre entreprenører i Nordjylland end i resten af landet.

Tip til entreprenøren: Du gør det godt, men skal man hæfte sig ved noget, handler et naboskab også nogle gange om at løfte de kedelige opgaver i flok. Så selv om det ikke er en af dine vilde ideer, giv en hånd med. Måske det viser sig at være en ægte win win-situation, for når man hjælper andre med de sure opgaver, hjælper de som regel med glæde den anden vej.

RealistenHeimstaden_nabostyper_realisten

Du ved, at der med naboskab følger sikkerhed og tryghed i forhold til at forhindre indbrud. Så du er en del af fællesskabet for at sikre dig, at der gøres mest muligt for at skræmme tyvene væk. For at være ærlig står naboskab nemlig ikke øverst på din ønskeliste, så du lader de ivrige om at bruge kræfter på organiseringen.

2 procent tilhører realisterne, men i modsætning til de andre små grupper, er kvinderne faktisk stærkest repræsenteret her. Realisterne tilhører desuden en yngre demografi på omkring 45 år, og nordjyderne bonner også ud.

Tip til realisten: Det er fint at kvalitetstjekke – ikke mindst, når det gælder sikkerhed. Men hvis du ikke synes, at dine naboer gør nok i forhold til at forhindre indbrud, er det måske tid til, at du tager din tjans.

PendlerenHeimstaden_nabostyper_pendleren

Uanset om du har boet i din nuværende bolig i ti måneder eller ti år, har du stadig en følelse af, at det er midlertidigt. Måske du rent faktisk pendler, eller måske der er andre ting i dit liv, som giver dit liv en værdi og får dig til at føle dig hjemme. Fordi du ikke som sådan ”hører til” her, er du interesseret i alt, hvad der gør dit lidt lettere. Så dem, som sætter ting i gang, der gør dit liv enklere og bedre, kan satse på din opbakning.

Pendleren er i gennemsnit 50 år, bor ofte i Nordjylland, og så er der faktisk lidt flere kvinder end mænd i gruppen, der er en af de større og tæller for 7,6 procent af dine naboer.

Tip til pendleren: Nemt er fedt, ja, men der er også altid nogen, som skal gøre arbejdet, for at det bliver nemt for dig. Så overvej, om du ikke bare en sjælden gang, skal give en hånd med. Hvem ved, måske du ender med at bo der i ti år fremfor ti måneder?

Kilde: Baseret på /KL. 7s undersøgelse af naboskabsprofiler for Nabohjælp. Du kan læse hele rapporten her.