Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Om os

Socialt ansvar

SamfundsANSVAR

Vores sociale ansvar

Hos Heimstaden tager vi aktivt ansvar for at bidrage til en positiv samfundsudvikling. Både når det kommer til at sikre bæredygtig forandring og udvikling af vores ejendomme, et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, ordentlige og trygge rammer for vores beboere, samt social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i de lokalområder, vi er tilstede i. Det gør vi bl.a. gennem lokale fællesskaber, engagement og inkluderende bymiljøer. 

STRATEGI

Vores tilgang 

Hos os kommer mennesket først og er centrum for alt, vi gør. Vi har underskrevet FN’s Global Compact – verdens største bæredygtighedsinitiativ – og  arbejder aktivt på at bidrage til FN’s globale bæredygtighedsmål.

Den gode arbejdsplads

 • Alle medarbejdere forventes at efterleve vores adfærdskodeks
 • Vi har nultolerance for mobning og diskrimination
 • Vi arbejder aktivt med vores arbejdsmiljø gennem vores arbejdsmiljøorganisation (AMO)
 • Vi samarbejder med Studentum om at klæde studerende på til arbejdslivet.


Tryghed & trivsel

 • Vi måler løbende beboernes tilfredshed med at bo hos Heimstaden 
 • Vi har 24-timers service, hvor beboerne altid kan komme i kontakt med en medarbejder
 • Vi har faste serviceteknikere og driftledere på alle ejendomme – så beboerne let kan kende og genkende os
 • Vi rådgiver proaktivt beboerne i etablering af beboerrepræsentationer
 • Vi har fokus på nabofællesskaber.Samfund & partnerskaber

 • Vi støtter organisationer, som arbejder for at  forbedre forholdene for de hjemløse, herunder WeShelter og Hellebro.
 • I samarbejde med MentorDanmark tilbyder vi lektiehjælp til børn og unge
 • Vi samarbejder med kommunerne om at sikre tidssvarende lejeboliger
 • Vi arbejder for at skabe inkluderende bymiljøer – bl.a. har vi givet brugsret til vores grund til Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg, så de har fået plads til en ny legeplads
 • Gennem Elefanterne for englebørn støtter vi Spædbørnsfonden

Tilføj din overskrift her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A Home for a Home - en verden til forskel

Vi tror på lige muligheder for alle, og vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor alle børn trygt kan vokse og trives. Derfor har vi etableret A Home for a Home – et unikt partnerskab med SOS Børnebyerne, som skal bidrage til at give børn et trygt hjem og en god start på livet – både i de lande, Heimstaden er til stede, og i resten af verden.

Når vi siger boliger med omtanke...

Vores målsætning er at være det foretrukne boligselskab i Danmark ved at give beboerne de bedste oplevelser og boligforhold gennem hele deres lejetid. Vi har en indgående forståelse for beboernes behov, er tilgængelige og tør tænke i løsninger for den enkelte.

– Michael B. Hansen
Landechef, Heimstaden Danmark

Partnerskaber og sponsorater

Vores vision er at forenkle og berige vores lejeres hverdag gennem boliger med omtanke. Visionen præger også vores tilgang til samarbejde, partnerskaber og den måde, vi bidrager til et bedre samfund.

Vores partnerskaber og sponsorater er fokuseret omkring tryghed og aktiviteter, der fremmer en social-, sundheds- eller miljømæssig bæredygtighed samt lokale fællesskaber, og er kun rettet mod foreninger, organisationer og begivenheder af almennyttig eller social karakter.

Heimstaden samarbejder ikke med politiske eller religiøse organisationer og sponsorerer ikke enkeltindivider.

Ønsker du at samarbejde med os? Så ansøg nederst på siden.

Som en af Danmarks største ejendomsselskaber, ser vi det som et naturligt ansvar at engagere os i udviklingen af det marked, vi er del af – og forhåbentlig præge det i en positiv retning.

Derfor er vi medlem af EjendomDanmark.

image001 ny

Godt arbejdsmiljø

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Derfor vægter vi et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt, hvor vores medarbejdere har det godt og oplever at være en del af fællesskabet.  

Vores adfærdskodeks bygger på vores værdier og vejleder os som medarbejdere i, hvordan vi skal agere og træffe beslutninger i hverdagen, både over for kollegaerne, beboerne, vores samarbejdspartnere og alle andre, som vi kommer i kontakt med. Vi forventer selvfølgelig også, at vores leverandører opfylder de forventninger, vi har formuleret i vores adfærdskodeks for samarbejdspartnere. 

For at øge sundhed, trivsel og velvære blandt medarbejderne, har vi fokus på en sund og varieret frokostordning, ligesom vi giver adgang til forskellige motion- og fitnesstilbud.

Derudover har vi en ambition om, at alle medarbejdere løbende skal udvikle sig gennem faglig og personlig sparring, interne læringsforløb samt videreuddannelse. 

Du kan læse mere om vores værdier og strategisøjler under Om os. Du kan også læse engelske versioner af vores Sustainability Report 2018Code of Conduct og Code of Conduct for Business Partners

Ligestilling og mangfoldighed

Heimstaden værdsætter en personalestruktur præget af diversitet og vi er overbeviste om, at mangfoldighed er en fordel for virksomhedens udvikling og vækst. Vi stræber efter en lige kønsfordeling og øget diversitet blandt personalet. Derfor er rettigheder og muligheder de samme for alle, uanset køn, alder, seksualitet, oprindelse eller andre faktorer.

Vores beboere kommer fra forskellige dele af verden, og derfor er vi glade for at rekruttere nye medarbejdere, som har sprogfærdigheder, der hjælper os med at løfte dialogen med beboerne.

SPONSOR

Skal vi indgå partnerskab?

Hvis din virksomhed eller organisation deler vores syn på partnerskaber og I ønsker sponsorat til jeres projekt – eller samarbejde om en sag – hører vi rigtig gerne fra jer. 

LEKTIEHJÆLP

Ansøg om lektiehjælp

I samarbejde med MentorDanmark, tilbyder Heimstaden Danmark skræddersyet lektiehjælp til skolebørn, der oplever et generelt behov for hjælp – eller måske har behov for at få genoprettet værktøjerne efter flere måneders hjemmeundervisning under covid-19.