Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Om os

Socialt ansvar

SamfundsANSVAR

Vores sociale ansvar

Hos Heimstaden tager vi aktivt ansvar for at bidrage til en positiv samfundsudvikling. Både når det kommer til at sikre bæredygtig forandring og udvikling af vores ejendomme, et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, ordentlige og trygge rammer for vores beboere, samt social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i de lokalområder, vi er tilstede i. Det gør vi bl.a. gennem lokale fællesskaber, engagement og inkluderende bymiljøer.

STRATEGI

Vores tilgang 

Hos os kommer mennesket først og er centrum for alt, vi gør. Vi har underskrevet FN’s Global Compact – verdens største bæredygtighedsinitiativ – og  arbejder aktivt på at bidrage til FN’s globale bæredygtighedsmål.

Heimstaden Kundeservice

Den gode arbejdsplads

 • Alle medarbejdere forventes at efterleve vores adfærdskodeks
 • Vi har nultolerance for mobning og diskrimination
 • Vi stræber efter ligelig kønsfordeling i ledergruppen (60/40)
 • Vi stræber efter min. 3% elever, praktikanter, trainees og/eller fleksjobbere
 • Vi arbejder aktivt med vores arbejdsmiljø gennem vores arbejdsmiljøorganisation (AMO)
 • Vi måler løbende på medarbejdertilfredsheden og har bl.a. en målsætning om
  • eNPS: 65
  • generel temperatur: 8,5

Læs mere om vores mål her.

Tryghed & trivsel

 • Vi har 24-timers service, hvor beboerne altid kan komme i kontakt med en medarbejder eller akutservice
 • Vi har faste gartnere, serviceteknikere og driftsledere på alle ejendomme – så beboerne let kan kende og genkende os
 • Vi rådgiver proaktivt beboerne i etablering af beboerrepræsentationer
 • Vi har fokus på naboskab og fællesskaber.
 • Vi har indledt et samarbejde med Hej Nabo! for at øge trivsel og naboskab på ejendomme og i boligkvarterer i de større byer
 • Vi måler løbende på beboernes tilfredshed 

Læs resultater fra beboerundersøgelsen 2021 her.

Samfund & partnerskaber

 • Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring af vores ejendommes tekniske kvalitet og energieffektivitet. Læs mere om vores klimamål her
 • Vi samarbejder med kommunerne om at sikre tidssvarende lejeboliger og  inkluderende bymiljøer 
 • Vi støtter organisationer, projekter og initiativer der bidrager til en positiv samfundsudvikling i hele landet 
 • Vi sponsorerer lokale initiativer som styrker lokale fællesskaber og skaber trygge rammer for vores beboere. 
 • I 2021 har vi bl.a. ydet sponsorater til idrætsforeningen Højby S&G samt julelysene på Amagerbrogade i København.

Læs mere om de projekter, vi har støttet i 2021 herunder.

En tryg hverdag for børn og unge

 • Et af fokusområderne for vores sponsorater i Danmark er organisationer, der arbejder med (anbragte) børn og unge samt børn med særlige behov i eller uden for hjemmet.

Derfor støttede vi i 2021:

 • Joannahuset, der er Danmarks første børne-ungekrisecenter, hvor børn og unge i udsatte situationer har et fristed, hvor de kan tale med en voksen og få en seng at sove i.
 • Operation Julegaveregn, som er et privat initiativ der siden 2006 har samlet penge ind til fordel for flere julegaver til de ca. 1.500 børn anbragt på danske børnehjem og døgninstitutioner
 • Sommerfugleeffekten, som er et privat initiativ bestående af månedlige workshops på H. C. Andersens Børne- og Ungehospital. Her skriver hospitalets børn og unge sig ind i eventyret om Lula Kaninbusk & Tryllebjergets hemmeligheder.

Hjemløshed og adgang til bolig

 • Vi har en målsætning om at 3% af Heimstadens boliger (på tværs af lande) i 2023 skal tildeles beboere med ekstraordinære behov. Vi arbejder p.t. på at formulere de første danske pilotprojekter. 
 • Vi har vi siden 2020 støttet hjemløseorganisationerne WeShelter og Hellebro:
 • WeShelter arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår og den rette støtte til at forbedre deres liv.
 • Hellebro er et helle for unge hjemløse mellem 18-29 år, som ud over  at tilbyde værested og herberg til de unge, arbejder med at få de unge hjemløse ud i egen bolig, i gang med en uddannelse eller job – og væk fra gaden, misbrug og kriminalitet. 
Læs mere her om nogle af de initiativer, vi hidtil har taget i partnerskabet – som tæller meget mere end den økonomiske støtte.

A Home for a Home

 • I 2021 indgik Heimstaden og SOS Børnebyerne et unikt partnerskab, A Home for a Home: 
 • For at give så mange børn som muligt adgang til et trygt hjem og en god start på livet, donerer Heimstaden 100 euro til SOS Børnebyerne for hver bolig, vi ejer. Det svarede i 2021 til mere end 11 millioner euro.
 • I Danmark har vi udvidet partnerskabet og skræddersyet et særligt lektieforløb i samarbejde med MentorDanmark, som bliver tilbudt børn og unge via Julemærkehjemmene.
 • Lektieforløbet tilbydes børn og unge, der, efter endt ophold på et Julemærkehjem, har brug for et rygstød til at klare sig i skolen og derigennem få styrket deres selvtillid og fællesskaber.
Læs mere om A Home for a Home og samarbejdet med Julemærkehjemmene her.

A Home for a Home - en verden til forskel

Vi tror på lige muligheder for alle, og vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor alle børn trygt kan vokse og trives. Derfor har vi etableret A Home for a Home – et unikt partnerskab med SOS Børnebyerne, som skal bidrage til at give børn et trygt hjem og en god start på livet – både i de lande, Heimstaden er til stede, og i resten af verden.

Når vi siger boliger med omtanke...

Vores målsætning er at være det foretrukne boligselskab i Danmark ved at give beboerne de bedste oplevelser og boligforhold gennem hele deres lejetid. Vi har en indgående forståelse for beboernes behov, er tilgængelige og tør tænke i løsninger for den enkelte.

– Michael B. Hansen
Landechef, Heimstaden Danmark

Partnerskaber og sponsorater

Vores vision er at skabe boliger med omtanke – for en enklere og bedre hverdag.  Visionen præger også vores tilgang til samarbejde, partnerskaber og den måde, vi bidrager til et bedre samfund.

Vi støtter lokale foreninger, organisationer og begivenheder af almennyttig eller social karakter, som bidrager til at skabe tryghed, styrke lokale fællesskaber, eller som fremmer miljø-, klimamæssig eller social bæredygtighed.

Heimstaden samarbejder ikke med politiske eller religiøse organisationer og sponsorerer ikke enkeltindivider.

Ønsker du at ansøge os om et sponsorat eller partnerskab? Så udfyld blanketten nederst på siden.

Som en af Danmarks største ejendomsselskaber, ser vi det som et naturligt ansvar at engagere os i udviklingen af det marked, vi er del af – og forhåbentlig præge det i en positiv retning.

Derfor er vi medlem af EjendomDanmark.

image001 ny

Godt arbejdsmiljø

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Derfor vægter vi et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt, hvor vores medarbejdere har det godt og oplever at være en del af fællesskabet.

Vores adfærdskodeks bygger på vores værdier og vejleder os som medarbejdere i, hvordan vi skal agere og træffe beslutninger i hverdagen, både over for kollegaerne, beboerne, vores samarbejdspartnere og alle andre, som vi kommer i kontakt med. Vi forventer selvfølgelig også, at vores leverandører opfylder de forventninger, vi har formuleret i vores adfærdskodeks for samarbejdspartnere.

For at øge sundhed, trivsel og velvære blandt medarbejderne, har vi fokus på en sund og varieret frokostordning, ligesom vi giver adgang til forskellige motion- og fitnesstilbud.

Derudover har vi en ambition om, at alle medarbejdere løbende skal udvikle sig gennem faglig og personlig sparring, interne læringsforløb samt videreuddannelse.

Du kan læse mere om vores værdier og strategisøjler under Om os. Du kan også læse engelske versioner af vores Code of Conduct og Code of Conduct for Business Partners. På koncerns hjemmeside finder du vores årsrapport og bæredygtighedsrapport (på engelsk).

Ligestilling og mangfoldighed

Heimstaden værdsætter en personalestruktur præget af diversitet og vi er overbeviste om, at mangfoldighed er en fordel for virksomhedens udvikling og vækst. Vi stræber efter en lige kønsfordeling og øget diversitet blandt personalet. Derfor er rettigheder og muligheder de samme for alle, uanset køn, alder, seksualitet, oprindelse eller andre faktorer.

Vores beboere kommer fra forskellige dele af verden, og derfor er vi glade for at rekruttere nye medarbejdere, som har sprogfærdigheder, der hjælper os med at løfte dialogen med beboerne.

SPONSOR

Skal vi indgå partnerskab?

Hvis din virksomhed eller organisation deler vores syn på partnerskaber og I ønsker sponsorat til jeres projekt – eller samarbejde om en sag – hører vi rigtig gerne fra jer. 

LEKTIEHJÆLP

Ansøg om lektiehjælp

I samarbejde med MentorDanmark, tilbyder Heimstaden Danmark skræddersyet lektiehjælp til skolebørn, der oplever et generelt behov for hjælp i et skolefag. Heimstadens beboere kan ansøge om lektiehjælp en gang om året.