Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

En verden til forskel

A Home for a Home

A Home for a Home - en verden til forskel

A Home for a Home er et unikt partnerskab mellem Heimstaden og SOS Børnebyerne.

Vi tror på lige muligheder for alle, og det starter med at give børn det bedste fundament til at vokse og trives i et trygt hjem. Med A Home for a Home kan vi tilbyde boliger med omtanke til mange flere børn rundt om i verden.

Til nu har Heimstaden bidraget med over 30 millioner EUR til partnerskabet – penge, der er gået til at give børn et trygt hjem og en god start på livet.

Projekt lektiehælp
I Danmark tilbyder vi – gennem partnerskabet – bl.a. lektiehjælp til Julemærkehjemmene.

I samarbejde med MentorDanmark har vi skræddersyet et særligt lektieforløb, som bliver tilbudt til børn og unge, der har brug for et rygstød til at klare sig i skolen og derigennem få styrket deres selvtillid og fællesskaber.

Læs mere her.

a Home for a Home - Heimstaden støtter SOS børnebyerne

A Home for a Home er meget mere end donationer. Det handler om at skabe engagement og bidrage til en positiv samfundsudvikling – i samarbejde med vores beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ved at sætte nye standarder for samarbejde med nonprofitorganisationer og virksomheder, finder vi nye måder at gøre en forskel, både i de lande, Heimstaden er til stede, og i resten af verden.

I dag lever mere end 200 millioner børn under ustabile forhold uden den mest nødvendige omsorg fra familien – og i nogle tilfælde uden en mor og far, der kan passe på dem. A Home for a Home støtter både eksisterende programmer hos SOS Børnebyerne samt bidrager til nye tiltag og aktiviteter for at nå ud til endnu flere børn og familier.

Helge

"Intet er vigtigere end at give børn en tryg og lykkelig barndom.
Med A Home for a Home udvider SOS Børnebyerne og Heimstaden vores mission om at skabe boliger med omtanke til tusindvis af børn og familier over hele verden".

Helge Krogsbøl
Group CEO hos Heimstaden

Eksempler på programmer som modtager støtte:

En styrket familie

Alle børn har brug for nogen til at støtte og beskytte dem, når de vokser op. Dog står mange forældre over for vanskeligheder, der forhindrer dem i at passe deres børn på bedste vis.

SOS Børnebyerne tilbyder skræddersyet støtte til at styrke familier i nød og hjælpe dem til at forblive sammen som familie. Fra rådgivning til færdighedsudvikling får forældrene de nødvendige ressourcer til at sikre familiens børn den pleje og støtte, de har brug for, for at trives.

A Home for a Home støtter et særligt program, der har fokus på at ruste familier i Rwanda. Målet er at opbygge et samfund, hvor alle børn kan få og nyde et omsorgsfuldt familiemiljø. Ved at etablere tilbud til sårbare familier, hjælper programmet de børn, der ellers vil vokse op uden den mest basale voksenomsorg.

Den primære målgruppe er børn, der lever i fattigdom, enlige forældre og husstande, hvor børnene har overtaget rollen som forældre, f.eks. i forbindelse med sygdom eller fattigdom.

Program for plejefamilier

Børn har brug for tillidsfulde og langvarige relationer i deres liv. Hvis et barn ikke kan vokse op i  egen familie, er det nødvendigt at arrangere en erstatning for at give barnet et stabilt hjem og en mulighed for at skabe varige relationer. Plejefamilier modtager en bolig og får professionel hjælp gennem SOS Børnebyernes »Foster Care Program«.

A Home for a Home støtter et program for plejefamilier i Tjekkiet med dét formål at give børn i plejefamilier en kærlig barndom med sikkerhed, tillid, respekt og accept.
Dette, så børnene kan skabe meningsfulde, langsigtede relationer med både deres eksisterende familie og plejefamilien.

Ved at placere børn i en plejefamilie får de en ny chance for at udvikle sig til selvstændige, hele mennesker. Et af målene er, at børnene skal rustes til at forlade plejefamilien på et tidspunkt – enten ved at vende tilbage til deres forældre eller andre nære slægtninge eller ved at etablere sig som selvstændige voksne.

Jobtræning for unge

Det er ikke altid let at vokse op. Og det er endnu sværere for dem, der vokser op uden støtte fra familien.

SOS Børnebyerne giver unge mennesker mulighed for at tilegne sig nødvendige færdigheder for at få et job, skabe egen virksomhed og i det hele taget etablere et selvstændigt liv. Organisationen tilbyder bl.a. unge adgang til uddannelse og mentorskab for at opbygge viden, tillid og robusthed.

A Home for a Home støtter et ungdomsprogram i Malawi, der er målrettet sårbare piger og unge kvinder, som er droppet ud af skolen på grund af ekstrem fattigdom, tidlige graviditeter eller tidlige ægteskaber – og som står uden arbejde.

De fleste af de unge kvinder har været udsat for fysisk, seksuelt og socialt misbrug og er økonomisk ekskluderet fra deres familie. Målet med programmet er at kvalificere de unge kvinder som iværksættere inden for forskellige brancher og områder. På den måde kan de blive uafhængige og samtidig opbygge personligt overskud til at støtte deres familier socialt og økonomisk.

Projektet yder også vigtig psykologisk støtte de deltagere og familierådgivning til deltagerne.

A Home for a Home er et unikt partnerskab mellem SOS Børnebyerne og Heimstaden, som blev lanceret den 1. juli 2021.

Pengene, Heimstaden donerer, er målrettet projekter, der giver børn mulighed for at leve i et trygt hjem og få en god start på livet; både i de lande, hvor Heimstaden er til stede, og i resten af verden.

SOS Børnebyerne arbejder i 137 lande for at give forældreløse og udsatte børn en tryg og kærlig opvækst. Lige nu vokser cirka 65.000 børn og unge op i en SOS-børneby, og uden for børnebyerne hjælper SOS Børnebyerne årligt godt 347.000 udsatte børn.

Målet for SOS Børnebyernes arbejde er, at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Du kan læse mere om organisationens arbejde her.