Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Om os

Vi skaber
boliger med omtanke

Kort om Heimstaden

Heimstaden er et af Europas ledende boligejendomsselskaber og -investor med cirka 161.000 lejeboliger i ni lande. Gennem omtanke, autenticitet og nytænkning, skaber vi værdi for vores ejere og lejer og udlever vi vores vision om at skabe boliger med omtanke – for en enklere og bedre hverdag.

Heimstaden Danmarks portefølje består både af nyopførte og etablerede ejendomme i hele landet med lejemål til både bolig og erhverv.

Heimstaden blev grundlagt i Sverige i 1998 og har været etableret på det danske marked siden 2014 (under Fredensborg AS frem til 2015).

Heimstaden Danmark talte i midten af 2023 cirka 270 medarbejdere, der arbejder ud af vores kontorer i København, Odense og Aarhus. Hele koncernen talte godt 2.200 ansatte i ni lande.

Heimstaden har norske Fredensborg AS, samt de svenske pensionsselskaber Alecta, Folksam og KPA Pension som de største ejere.

En værdidrevet organisation

På tværs af alle lande arbejder vi ud fra ét fælles værdisæt, som tager udgangspunkt i vores skandinaviske arv. Vores værdier danner afsættet for det, vi vælger at gøre i dag, det vi planlægger i fremtiden og måden vi gør det.

CARE

care-orange

Vi udviser OMTANKE: Vi tager hensyn til vores medarbejdere, beboere, samarbejdspartnere og det samfund, vi er en del af. Vi tager hånd om vores ejendomme og værner både om boligforhold og bæredygtighed.

DARE

dare-orange

Vi er NYTÆNKENDE: Vi er fleksible, åbne for nye ideer og forandringsparate. Vi påskønner mangfoldighed og forskelle og leder hele tiden efter nye måder at fremme både service, vækst og produktivitet.

SHARE

share-orange

Vi er AUTENTISKE: Vi er ærlige, troværdige og transparente. Vi tager ansvar for vores handlinger og for at skabe værdi for vores beboere og samarbejdspartnere. Vi deler viden for at bidrage til en positiv samfundsudvikling.

Heimstadens strategi

Vores strategi hviler på fire søjler, der alle er orienteret mod at indfri vores vision: at skabe boliger med omtanke – for en enklere og bedre hverdag.

Glæde og livskvalitet i hjemmet for vores beboere

Livskvalitet og glæde handler om mere end at have tag over hovedet – Det handler om at skabe trygge, blomstrende nabolag og -fællesskaber omkring boligen, og at vi er der for vores beboere, når behovet opstår.

Glæde og livskvalitet på arbejdspladsen for vores medarbejdere

Ambitiøse, passionerede og glade medarbejdere bidrager til en stærk virksomhedskultur og er den bedste forudsætning for at skabe oplevet værdi blandt vores beboere. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og vi opfordrer til mangfoldighed, ærlighed og nye idéer.

Samfundsansvar, inspiration og bidrag

Vi udviser omtanke for samfundet i måden vi arbejder og samarbejder på. Vi ønsker at inspirere andre gennem vores handlinger og arbejder kontinuerligt på at forbedre vores sociale-, miljø og klimamæssige aftryk i hele værdikæden.

Finansiel styrke og skalerbar vækst

I samarbejde med institutionelle partnere driver vi en langsigtet og bæredygtig platform med attraktive boliger og god likviditet. Vores kompetente og erfarne kolleger er en stor konkurrencefordel og skaber mange muligheder for sund og bæredygtig vækst.skabe

A Home for a Home

Vi tror på lige muligheder for alle, og vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor alle børn trygt kan vokse og trives. Derfor har vi etableret A Home for a Home – et unikt partnerskab med SOS Børnebyerne.

A Home for a Home er meget mere end blot donationer til SOS Børnebyerne. Det er en ny måde at samarbejde på og sammen udvikle nye metoder til at gøre en forskel – både med lokale indsatser Heimstadens enkelte markeder, og indsatser der rækker ud over.  

Til nu har Heimstaden bidraget med over 30 millioner EUR til partnerskabet – penge, der er gået til at give børn et trygt hjem og en god start på livet.