Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Om os

Whistleblower-ordning

Alle medarbejdere og samarbejdspartnere har mulighed for at indrapportere via Heimstadens whistleblower-ordning, hvis de bliver opmærksom på et problem eller en adfærd, som ikke stemmer overens med vores virksomhedspolitik, adfærdskodeks, eller er i strid med gældende love og regler.

Indberetning kan ske fuldt anonymt ved at indberette i whistleblower-systemet via linket her på siden, eller delvist anonymt ved at ringe til HR-afdelingen og anmode om anonymitet. Ring til tlf.: 33 75 10 10.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret. Vi garanterer, at det ikke vil få nogen negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til eksterne, som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede overtrædelser.

Hvem og hvad kan jeg indberette?

Hvis du har generelle bekymringer eller overvejelser over forhold, anbefaler vi at du kontakter Heimstaden direkte.

Ulovlige aktiviteter bør altid rapporteres, såvel som uregelmæssigheder, trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed samt upassende aktiviteter, f.eks. diskrimination, bestikkelse, magtmisbrug osv.

Ifølge myndighederne, bør der altid indrapporteres, hvis uregelmæssighederne begås af personer i nøglepositioner eller ledelsen i virksomheden.

Klik her for at læse vores Whistleblower-politik.

Hvordan rapporterer jeg uregelmæssigheder?

Du kan anmelde uregelmæssigheder i whistleblower-formularen nedenfor. I formularen kan du vælge, om du vil være anonym, eller om dit navn skal fremgå.

Anmeldelser som vurderes til at være personlige eller urimelige, behandles ikke.

Hvilke oplysninger skal med i min rapportering?

For at følge op på sagen har vi brug for så mange oplysninger som muligt, som f.eks. tidspunkt for begivenheder, grundig beskrivelse af hvad, der er blevet observeret, viden om tidligere relaterede hændelser mv.

Hvad sker derefter?

Din anmeldelse sendes til og behandles af Heimstadens lokale og centrale HR-afdeling, der foretager en første vurdering af sagen. Hvis du ikke har rapporteret anonymt, modtager du en bekræftelse på, at vi har modtaget indrapporteringen.

Behandling af sagen

Hvis HR-afdelingen mener, at sagen kræver yderligere behandling, vil den øverste ledelse straks blive underrettet om, at der er indgået en anmeldelse om en uregelmæssighed samt sagens art.

Når sagen er afsluttet, opbevares dokumenterne digitalt i det tidsrum, der, ifølge loven, kan rejses en retslig tvist.

Du kan føle dig tryg!

Når du angiver personer ved navn i whistleblower-funktionen, bruger vi udelukkende dette til at behandle de anmeldte sager samt undersøge om de benævnte personer har været involveret i kriminelle handlinger såsom korruption eller andre alvorlige uregelmæssigheder.

Behandling af
persondata

Anmeld din
sag