Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Leverandører/fakturering

Elektronisk fakturering (EAN)

Vi benytter elektronisk fakturering for at sikre hurtigere genkendelse af jeres fakturaer og dermed rettidig betaling og færre fejl.

Det betyder, at alle fakturaer skal sendes til os via vores EAN-nummer.

Hvis du er i tvivl om, hvilket EAN-nummer, CVR-nummer og/eller ordrereference, der skal påføres din faktura, skal du tage fat i ordregiveren hos Heimstaden.

Bemærk at vi forbeholder os 30 dages betalingsfrist medmindre andet er aftalt.

Har du spørgsmål til ovenstående eller til en fremsendt faktura, er du velkommen til at kontakte bogholderiet på telefon: +45 33 75 10 10 eller e-mail: kreditor@heimstaden.dk

Sådan fakturerer du

Det er vigtigt, at der angives et ejendomsnummer med et foranstillet F i rubrikken ‘ordrereference’. På den elektroniske faktura, vil det fremkomme i feltet ‘købers ordrenummer’, eksempel: F9110.

Nummeret refererer til netop den ejendom eller det selskab, din faktura vedrører.

  • F1000 anvendes, når du er leverandør til firmaet Heimstaden Denmark A/S.
  • F9XXX anvendes, når du er leverandør til en ejendom.
  • F8XXX anvendes, når du er leverandør til en ejerforening, f.eks. F8232.

Ejendomme

Firmanavn:
[Selskabsnavn] – F9XXX

EAN-nummer: 5790002136078

CVR-nummer: [Individuelt, alt efter selskab]

Ordrereference: [F+Ejendomsnr.]

Format: OIOUBL

Vigitigt! I feltet ‘Ordrereference’ skal der skrives et ‘F’, efterfølgende ‘ejendomsnr.’ uden bindestreg eller mellemrum.

Heimstaden Danmark

Heimstaden Denmark A/S – F1000
Sankt Petri Passage 5, 3. th.
1165 København K

EAN-nummer: 5790002136078

CVR-nummer: 35524525

Ordrereference: F1000

Format: OIOUBL

Code of conduct for samarbejdspartnere

Hos Heimstaden tager vi aktivt ansvar for at bidrage til en positiv samfundsudvikling. Derfor er det også afgørende for os, at vores samarbejdspartnere handler ansvarligt, i overensstemmelse med vores værdier og at samarbejdet er funderet på integritet og gennemsigtighed. 

I vores code of conduct for samarbejdspartnere, præsenterer vi de krav og forventninger til ansvarlig forretningsudøvelse, som Heimstaden har til samarbejdspartnere. Adfærdskodekset er baseret på Heimstadens værdier samt på FNs Global Compact-principper, der er knyttet til menneskerettigheder, arbejdspraksis, miljø og antikorruption.

Heimstadens code of conduct vil være bilag til alle aftaler, der indgås med væsentlige samarbejdspartnere og indgår som integreret del af aftalegrundlaget.

Læs vores Code of conduct for samarbejdspartnere her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte indkøbsafdelingen på telefon: +45 33 75 10 10.