Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Spørg os

Elektronisk fakturering

Vi benytter elektronisk fakturering for at sikre hurtigere genkendelse af jeres fakturaer og dermed rettidig betaling og færre fejl.

Nemt og sikkert

Vi tror på, at det skal være let og tilgængeligt for både den lille og den store virksomhed. Derfor gør vi det det komplekse simpelt. Ganske enkelt.

Vi modtager kun elektroniske fakturaer. Det betyder, at alle fremtidige fakturaer skal sendes til os via vores
EAN-NUMMER.

Fakturaer som ikke sendes til os via vores EAN-NUMMER, vil blive returneret.

Igang på få minutter 

I kan sende jeres fakturaer til os på den måde, der er lettest for jer. Enten har I allerede et faktureringssystem der kan håndtere elektronisk fakturering, ellers har vi lavet en løsning til jer.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med fakturanetværket Sproom. Sprooms løsning er for virksomheder i alle størrelser og der er hverken abonnement eller binding. Gennem Sproom får I gratis oprettelse og kan sende jeres fakturaer elektronisk til både os og jeres øvrige kunder – både private og offentlige.

Hvis I ønsker at afsende elektroniske fakturaer via Sproom, kan I oprette jeres virksomhed på www.sproom.dk

Har I et økonomisystem, som er i stand til at sende elektroniske fakturaer, skal I venligst sætte dette op til at afsende jeres fakturaer elektronisk til os. I finder relevante oplysninger til brug for fakturering neden for.

 

Fakturaer til Heimstaden NPM

Fakturaer sendes til

Firmanavn:                     1000 Heimstaden Danmark A/S 

EAN-nummer:                 5790002136078

CVR-nummer:                 35524525

Format:                            OIOXML/UBL

Påføres faktura

I feltet ‘Ordrereference’ angives F1000

 

Fakturaer til en af vores ejendomme

Fakturaer sendes til

Firmanavn:                      [‘Ejendomsnummer’ + ‘selskabsnavn’] 

EAN-nummer:                 5790002136078

CVR-nummer:                 [Individuelt, alt efter selskab]

Format:                            OIOXML/UBL

Påføres faktura

I feltet ‘Ordrereference’ angives 

[‘F+Ejendomsnummer] 

 

Eksempel på faktura til en ejendom

Fakturaer sendes til

Firmanavn:                      [9-110 K/S Hjortholm bolig] 

EAN-nummer:                 5790002136078

CVR-nummer:                 34090920

Format:                            OIOXML/UBL 

Påføres faktura

I feltet ‘Ordrereference’ angives: 

F9110 

 

VIGTIGT !

I feltet ordrereference er det vigtigt at der er angivet et ‘F’ og ‘ejendomsnummer’ >uden bindestreg<

 

Spørgsmål 

Har I spørgsmål til ovenstående eller spørgsmål til hvordan I kommer i gang, er I velkommen til at kontakte os på telefon:

+45 3375 1010