Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Når naboen støjer, støjer naboskabet

Hver tredje dansker føler sig plaget af støj fra naboen – og det går ud over naboskabet. En tendens, der er blevet værre under COVID-hjemmearbejdet. Læs her hvordan, du kan mindske irritationen over naboens lyde.

Udgivet den 12. marts 2021

Musik, legende børn, banken på væggen, døre der smækker og trampen i gulvet.

Mere end en tredjedel af danskere, der bor i lejligheder, føler sig generet af støj fra deres naboer, og hovedparten af de konflikter, der opstår imellem naboer i etageejendomme, er relateret til støj.

Den tendens er blevet yderligere forstærket under COVID, hvor rigtigt mange både har boet og arbejdet hjemme. Det har vi også mærket hos Heimstaden, hvor kundeservice har oplevet en markant stigning i henvendelser fra beboere, der føler sig støjplaget.

Gode relationer støjer mindre

Et nyt forskningsprojekt ’Hvad er nabostøj’ gør op med forestillingen om, at nabostøj blot handler om larmende adfærd og højlydte fester – eller om manglende rummelighed hos dem, der føler sig generet.

”Generne kan naturligvis godt være forårsaget af lydenes volumen, men kan lige så godt være forårsaget af de tanker og følelser, de vækker hos beboeren,” siger Sandra Lori Petersen, der er postdoc ved Institut for Antropologi og ansvarlig for forskningsprojektet.

Det betyder altså en del for vores irritationsniveau, om vi føler at lydende overskrider vores blufærdighedsgrænser, fx ved sex, skænderier og sygdom, ligesom vores naborelationer spiller ind:

Læs også: Undgå mørke- og coronakuller

Det støjer mindre når en nabo, du kender godt, støver bassen af søndag morgen, end hvis det er en fremmed. Og du er måske også mere tilbøjelig til at acceptere støj, hvis det kommer fra en person, du kan spejle dig i.

Væggene kan også tale

Ikke alt kan dog løses med dialog og naborummelighed. For i nogle tilfælde har selve ejendommen en del at sige:

”Meget ofte spiller det også ind, at en stor del af lejlighederne i eksempelvis København ligger i ældre byggeri med ringe lydisolering,” forklarer Sandra Lori Petersen.

”Ofte er det også nødvendigt at forbedre lydisoleringen. Men det gør en positiv forskel, hvis man i fællesskab for eksempel får viden om, at lydisoleringen er meget sparsom, og at det er grunden til, at man hører sine naboer så tydeligt”.

Håndbogen om nabostøj munder ud i en række konkrete anbefalinger til at håndtere støj fra dine naboer. Vi bringer et udpluk her:

Tip 1: Skab relation til dine naboer

Det er altid en god idé at hilse på nye naboer, og det kan samtidig være en god investering i forhold til nabostøj. For det er lettere senere at håndtere eventuelle problemer med støj, hvis man fra starten har talt åbent om hinandens behov og grænser: Hvornår er det vigtigt for jer med ro? Og hvornår er det ok, at der er lidt larm?

Bare det at få sat ansigt på hinanden kan gøre det lettere at forholde sig til de lyde, I fremover vil høre fra hinandens liv.

Tip 2: Tal med din nabo

Lad ikke irritation over støj fra naboen vokse sig stor. Tag hurtigt kontakt, og få talt konkret og konstruktivt om sagen.

Undgå at tage støjsnakken mens irritationsniveauet er på maks. – Og husk at det er bedre at tale om disse ting ansigt til ansigt end over en e-mail. Der kan hurtigt opstå misforståelser på skrift, som i stedet forværrer situationen og naboskabet.

Tip 3: Fortæl, hvad dit behov er

Vær ærlig og konkret, når du italesætter dine behov overfor din nabo. Vi kan være hurtige til at dømme naboerne for deres handlinger uden at vide, hvad omstændighederne er – og derfor er det godt at udvise nysgerrighed frem for fordømmelse.

Læs også: Find dig selv: Hvilken nabotype er du?

Det er bedre at forklare, hvordan og hvorfor, du oplever gener, end at fortælle, hvad, du synes, naboen gør forkert. Afklar hvad der foregår på den anden side af opgangen – måske din nabo har natarbejde, en grædende baby eller bare ikke vidste, at de høje hæle giver genlyd ned til dig.

Tip 4: Afprøv praktiske løsninger

Der er mange små – og forholdsvis lette – måder at dæmpe lydene på mellem lejlighederne. Prøv dem evt. af i dialog med naboen.

Du kan f.eks. sætte filtdupper under stolene, placere højttalere på et møbel med lydabsorberende underlag eller lægge et tæppe på børnenes værelse, hvor der er særlig høj aktivitet på gulvet.

Og husk at udvise hensyn, så du ikke starter vaskemaskinen på det store centrifugeprogram kl. 23.00 søndag aften.

Tip 5: Få hjælp fra Heimstaden

Hvis du ikke har det godt med selv at tage kontakt til din nabo, eller hvis episoden gentager sig, selvom du har forsøgt med dialog og samarbejde, er du velkommen til at kontakte Heimstadens kundeservice.

Det er ikke altid, vi kan løse situationen – Men vi kan i mange tilfælde bistå med at tale ind til nabohensynet, kigge på forhold, der måske bør ændres i husorden eller kigge på løsninger i forbindelse med renoveringer af ejendommen.

Kilde: Nabostøj – en fælles udfordring, et forskningsprojekt fra Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Læs mere her