Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboer

Heimstadens
beboerundersøgelse

Tusind tak for de mange input!

To read this message in English, click here.

Langt over 5.000 har besvaret Heimstadens beboerundersøgelse 2021 – det er vi fantastisk glade for!

2020-2021 har været et specielt år, da mange har arbejdet og opholdt sig mere hjemme, end de plejer pga. Covid-19.

Det har vi også kunnet mærke på antallet af beboerhenvendelser og på drift og vedligehold på ejendommene – og det kan vi også læse af årets undersøgelse bl.a. i forhold til affaldsafhentning, ryddelighed på ejendommen, svartid og håndtering af servicehenvendelser.

Selvom to ud af tre beboere er tilfredse med svartid og håndtering af servicehenvendelser, er det et område, vi har fokus på at løfte beboertilfredsheden på i det kommende år.

På den positive side kan vi se, at naboskabet er blevet styrket i samme periode – det er vi fantastisk glade for, da det både bidrager til tryghed og fællesskab ude på ejendommene.

Heimstadens beboerundersøgelse 2021

Boliger med omtanke

Hos Heimstaden arbejder vi hver dag for at skabe de bedste rammer for dig som beboer – både i og udenfor din bolig.

Ud over løbende projekter, der skal sikre vedligehold på ejendommene, udvikler vi løbende nye løsninger der kan bidrage til god beboerservice, nye digitale løsninger der kan gøre hverdagen smidigere og tiltag, der kan bidrage til den grønne omstilling.

Bl.a. lancerer vi i 2022 vores egen beboerapp, MinBolig (pilot i 2021), ligesom vi udruller ladestandere på de første 27 ejendomme samt tilbud om etablering af ladestandere ved lejeboliger med egen indkørsel.

Læs mere om Heimstadens værdier her. 

Fokusejendomme

Vi har udpeget en række fokusejendomme, hvor vi oplever behov for en særlig indsats. Det kan være af forskellige årsager – ejendommens tilstand, forhold i nærområdet, løft af den generelle booplevelse, eller særlige udfordringer på drift og vedligehold.

Beboerne i disse ejendomme vil blive kontaktet direkte.

Indsatsen stopper selvfølgelig ikke ved fokusejendommene. Beboerundersøgelsen er et vigtigt afsæt for de indsatser, der bliver planlagt og udført på tværs af alle ejendomme – både driftsmæssigt og mere vedvarende projekter. 

Læs mere om vores ejendomme her.

Øget beboerkommunikation

Vi arbejder løbende på forskellige muligheder for, hvordan vi løfter kommunikationen på forskellig vis, herunder:

 • Den generelle information om, hvad der sker på ejendommen.
 • Varslinger af arbejde i boligerne og på ejendommen.
 • Informationen i forbindelse med indflytning (og overtagelse af ejendomme), så alle oplever at få en ordentlig introduktion til boligen, ejendommen og ikke mindst Heimstadens services.

Vi bistår med beboerrepræsentationen

Vi har mange gode erfaringer med ejendomme, der har etableret en beboerrepræsentation – eller et mere uformelt beboerråd. Det giver en god dialog, dynamik og løfter det generelle samarbejde mellem beboerne og os som udlejer.

Derfor vejleder vores ejendomsadministratorer jer gerne gennem processen frem mod en beboerrepræsentation eller et beboerråd.

Du kan også læse denne artikel, som forklarer lidt om forskellen mellem de to former for beboersammenslutninger.

Det har vi tidligere gjort

 • Forbedret boligmiljø:
  Vi udfører løbende renoveringer og istandsættelser for at forbedre både det indre og ydre boligmiljø på Heimstadens ejendomme rundt om i landet. I 2021 har vi bl.a. haft fokus på at vandinstallationer og brandsikring samt generel vedligeholdelse af ejendommenes tag, facader, kældre, m.m
 • Faste teams på ejendommen:
  Vi har ændret vores interne organisation for at sikre mere faste teams på ejendommene, på tværs af administration, drift, service og udlejning. Det giver et mere kontinuerligt fokus på ejendommen på tværs af hele værdikæden – og det vil også afspejle sig i arbejdet på og omkring ejendommene.
 • Hjemmeliv – magasin til nye beboere:
  I januar 2021 kunne vi lancere det første, printede beboermagasin, Hjemmeliv, som vi udgiver en gang om året. Magasinet sendes til alle nye lejere. Læs magasinet online her.
 • Heimstaden 24-timers service:
  Med dette skal du kun huske ét nummer, når du skal have fat i Heimstaden. Det gælder uanset, om du kontakter os inden for vores normale åbningstid, eller du står med et akut problem uden for vores normale åbningstid.
 • Udvidet kundeservice-team i dagtimerne:
  Heimstadens kundeservice er blevet styrket på både den digitale front og medarbejderfronten, så vi er blevet endnu bedre rustet til at besvare henvendelser fra dig som beboer og sikre den hurtigst mulige løsning på din henvendelse.
 • Serviceteknikere til alle ejendomme:
  For at sikre den bedste service og drift er vi i gang med at koble faste serviceteknikere til alle ejendomme. Serviceteknikerne vil fremover holde et ekstra opsyn på vores ejendomme, så de danner de bedst mulige rammer for beboerne.

  Du kan altid genkende Heimstadens serviceteknikere på tøj og servicebiler.