Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboer

Heimstadens
beboerundersøgelse

Tusind tak for de mange input!

To read this message in English, click here.

Langt over 5.000 har besvaret Heimstadens beboerundersøgelse 2021. Vi er nu i fuld gang med at dykke ned i besvarelserne og identificere de områder, hvor vi gør det godt – og der, hvor vi kan gøre det bedre.

Denne side vil blive opdateret, når vi har været igennem materialet.

Nedenfor kan du læse om de indsatser, vi satte i gang med afsæt i beboerundersøgelsen sidste år. 

Heimstadens beboerundersøgelse 2020

Faste teams på ejendommen

Vi har ændret vores interne organisation for at sikre mere faste teams på ejendommene, på tværs af administration, drift, service og udlejning. Det giver et mere kontinuerligt fokus på ejendommen på tværs af hele værdikæden – og det vil også afspejle sig i arbejdet på og omkring ejendommene.

Samtidig betyder det, at du som beboer i højere grad vil kunne genkende de Heimstaden-medarbejdere, der har deres faste gang på netop din ejendom. Det er i hvert fald vores håb.

Fokusejendomme

Vi har udpeget en række fokusejendomme, hvor vi oplever behov for en særlig indsats. Det kan være af forskellige årsager – ejendommens tilstand, forhold i nærområdet, løft af den generelle booplevelse, eller særlige udfordringer på drift og vedligehold.

Beboerne i disse ejendomme vil blive kontaktet direkte.

Indsatsen stopper selvfølgelig ikke ved fokusejendommene. Beboerundersøgelsen er et vigtigt afsæt for de indsatser, der bliver planlagt og udført på tværs af alle ejendomme – både driftsmæssigt og mere vedvarende projekter. 

Vaerktøj_Heimstaden
Kundeservice_Heimstaden

Øget beboerkommunikation

I marts 2020 kunne vi lancere det første, digitale nyhedsbrev, som vi udsender fire gange om året. Derudover kigger vi på forskellige muligheder for, hvordan vi løfter kommunikationen på forskellig vis, herunder:

 • Den generelle information om, hvad der sker på ejendommen.
 • Varslinger af arbejde i boligerne og på ejendommen.
 • Informationen i forbindelse med indflytning (og overtagelse af ejendomme), så alle oplever at få en ordentlig introduktion til boligen, ejendommen og ikke mindst Heimstadens services.

Vi bistår med beboerrepræsentationen

Vi har mange gode erfaringer med ejendomme, der har etableret en beboerrepræsentation – eller et mere uformelt beboerråd. Det giver en god dialog, dynamik og løfter det generelle samarbejde mellem beboerne og os som udlejer.

Derfor vejleder vores ejendomsadministratorer jer gerne gennem processen frem mod en beboerrepræsentation eller et beboerråd.

Du kan også læse denne artikel, som forklarer lidt om forskellen mellem de to former for beboersammenslutninger.

Det gjorde vi efter beboerundersøgelsen i 2019​

 • Heimstaden 24-timers service:

  Med dette skal du kun huske ét nummer, når du skal have fat i Heimstaden. Det gælder uanset, om du kontakter os inden for vores normale åbningstid, eller du står med et akut problem uden for vores normale åbningstid.

 • Udvidet kundeservice-team i dagtimerne:
  Heimstadens kundeservice er blevet styrket på både den digitale front og medarbejderfronten, så vi er blevet endnu bedre rustet til at besvare henvendelser fra dig som beboer og sikre den hurtigst mulige løsning på din henvendelse. 

 • Serviceteknikere til alle ejendomme:
  For at sikre den bedste service og drift er vi i gang med at koble faste serviceteknikere til alle ejendomme. Serviceteknikerne vil fremover holde et ekstra opsyn på vores ejendomme, så de danner de bedst mulige rammer for beboerne. 

  Du kan altid genkende Heimstadens serviceteknikere på tøj og servicebiler.