Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboer

Heimstadens
beboerundersøgelse

Mange tak for jeres input!

To read this message in English, click here.

Mange gange tak for de mange tusinde besvarelser, vi har modtaget fra jer beboere i forbindelse med Heimstadens beboerundersøgelse 2023.

Vi går nu i gang med at analysere på de mange input og identificere de områder, hvor vi gør det godt – og der, hvor vi kan gøre det bedre.

Denne side vil blive opdateret til november, når vi har været igennem materialet og omsat det til en handlingsplan for det kommende år.

Nedenfor kan du læse om de indsatser, vi satte i gang med afsæt i beboerundersøgelsen sidste år.

Heimstadens beboerundersøgelse 2022

Boliger med omtanke

Hos Heimstaden arbejder vi hver dag for at skabe de bedste rammer for dig som beboer – både i og udenfor din bolig.

Ud over løbende projekter, der skal sikre vedligehold på ejendommene, udvikler vi løbende nye løsninger der kan bidrage til god beboerservice, nye digitale løsninger der kan gøre hverdagen smidigere og tiltag, der kan bidrage til den grønne omstilling.

I 2022 har vi lanceret ny beboerportal, MinBolig (pilot i 2021), ligesom vi har indfaset et nyt telefonsystem samt bagvedliggende flow, som sikrer hurtigere responstid.  Vi er også i fuld gang med den grønne omstilling på vores ejendomme – et arbejde som vi har skruet endnu mere op for med den energikrise, der ramte i 2022. 

Læs mere om Boliger med omtanke her. 

Øget tilstedeværelse digitalt og lokalt

Vi har i 2022 etableret os med nyt regionskontor i Aarhus, ligesom vi har tilpasset vores interne organisation for at sikre mere faste teams på ejendommene.

Det giver et mere kontinuerligt fokus på ejendommen på tværs af hele værdikæden – og gør også, at I som beboere bedre vil kunne genkende de Heimstaden-medarbejdere, der ofte kommer på ejendommen. 

Du kan altid genkende Heimstadens serviceteknikere på tøj og servicebiler.

Vi har samtidig insourcet en del funktioner blandt vores service- og synsteknikere, så vi dermed sikrer en mere ensartet oplevelse af den beboerservice, Heimstaden ønsker at stå for.

Med nyt telefonsystem til at håndtere de mange opkald, vi dagligt får – og udrulning  af beboerportalen MinBolig i hele landet   har vi allerede nedbragt ventetiden på telefoner betragteligt. Med MinBolig når henvendelsen direkte ud til rette medarbejder, som kan sætte hjælpen hurtigt i gang.

Læs mere om MinBolig her.

Fokusejendomme i alle regioner

Vi har udpeget en række fokusejendomme i alle regioner, hvor vi oplever behov for en særlig indsats. Det kan være af forskellige årsager – ejendommens tilstand, forhold i nærområdet, løft af den generelle booplevelse, eller særlige udfordringer på drift og vedligehold.

Beboerne i disse ejendomme vil blive kontaktet direkte.

Indsatsen stopper selvfølgelig ikke ved fokusejendommene. Beboerundersøgelsen er et vigtigt afsæt for de indsatser, der bliver planlagt og udført på tværs af alle ejendomme – både driftsmæssigt og mere vedvarende projekter. 

Læs mere om vores ejendomme her.

Øget beboerkommunikation

Vi har igangsat en række interne initiativer, der på forskellig vis løfter informationsniveauet og kommunikationen på særlige kontaktpunkter, når du lejer en bolig hos Heimstaden. 

Indsatserne tæller bl.a.:

  • Den generelle information om, hvad der sker på ejendommen
  • Fast procedure for varslinger af arbejde i boligerne og på ejendommen
  • Informationen i forbindelse med indflytning (og overtagelse af ejendomme), så alle oplever at få en ordentlig introduktion til boligen, ejendommens faciliteter og ikke mindst Heimstadens services
  • Fornyelse af Heimstadens Hjælpecenter hvor du nemt kan søge i tidligere stillede spørgsmål og svar
  • Øget information og vejledning i forbindelse med kontraktunderskrivelse og indflytning, som du kan orientere dig i på Beboersiden – her følger også løbende tips, tricks og vejledninger i relation til boligen.

Vi hjælper med etablering af beboerrepræsentation

Vi har mange gode erfaringer med ejendomme, der har etableret en beboerrepræsentation – eller et mere uformelt beboerråd. Det giver en god dialog, dynamik og løfter det generelle samarbejde mellem beboerne og os som udlejer.

Derfor vejleder vores ejendomsadministratorer jer gerne gennem processen frem mod en beboerrepræsentation eller et beboerråd.

Du kan også læse denne artikel, som forklarer lidt om forskellen mellem de to former for beboersammenslutninger.

Sådan måler vi på beboertilfredsheden

Vi måler løbende på beboertilfredsheden blandt Heimstadens lejere. Det er et vigtigt værktøj for at vi lever op til de produkt- og serviceniveauer, som vi ønsker at tilbyde.

På vores koncernhjemmeside kan du læse mere om hvordan vi arbejder med beboerservice – og se resultaterne fra de lande, vi er til stede i.

Gå til Heimstadens koncernhjemmeside her.