Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

BEBOER

Ladebokse og ladestandere

Ladebokse og ladestandere på Heimstadens ejendomme

Hos Heimstaden ønsker vi at bidrage bedst muligt til den grønne omstilling.  

Vi har indgået en landsdækkende aftale med Bravida A/S, som fremover vil håndtere ladebokse og -standere på Heimstadens ejendomme.

Vi tilbyder ladebokse og ladestandere på tre typer ejendomme:

  1. Rækkehuse og parcelhuse med egen indkørsel og/eller carport
  2. Parkeringskældre som Heimstaden ejer
  3. Etageejendomme og rækkehuse med udendørs parkeringsområde

For alle ejendomme tilbyder vi ladepunkter med op til 11 kW – dette er af hensyn til nuværende strømforsyning fra elselskaber og det øvrige strømforbrug i ejendommene og de enkelte boliger. 

Læs mere herunder.

Oplad med omtanke

For at så mange som muligt kan få adgang til at oplade deres elbil eller hybridbil, henstiller vi til, at du:

- Dét er god ladestil!

Tilbud om etablering af privat ladeboks

Som lejer hos Heimstaden kan vi tilbyde installation af privat ladeboks til din elbil i din indkørsel/carport via Bravida Charge.

Dette dog under forudsætning af, at:

  • Du betaler selv for køb og opsætning af ladeboks til en særlig pris, vi har forhandlet med Bravida A/S.
  • Du forpligter dig til at lade ladeboksen hænge ved fraflytning – til gengæld skal du/I ikke fjerne installation og betale for reetablering ved fraflytning.

Ladestandere på udendørs parkeringsområde

Heimstaden etablerer løbende ladestandere på ejendomme, hvor beboerne henvender sig om behov – og hvor det vurderes muligt. Det er ikke muligt at få en personlig ladestander.

I kan henvende jer til Heimstaden med ønske om ladestandere. Der skal minimum være henvendelser fra to lejere i ejendommen (med elbil tilknyttet husstanden), før etablering kan realiseres.

Hvis du bor et sted uden p-kælder kræver det, at Heimstaden besøger ejendommen og ser på mulighederne, før der kan gives tilsagn om etablering af ladestandere.

Kontakt os via MinBolig, hvis du/I ønsker adgang til ladestander på jeres ejendom (hvis muligt).

Der er planlagt etablering af ladestandere på følgende ejendomme:

København

Sjælland

Fyn & Jylland

Ønsker du ladestander på din ejendom?

– Kontakt os via MinBolig