Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboer

Indflytning

Fuldmagt til indflytning

Skal du flytte ind i en ny lejebolig, og har du ikke mulighed for selv at være til stede ved indflytningssynet? Så kan du printe en fuldmagt, som tredjepart skal medbringe i underskrevet form på dagen sammen med billed-ID.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også finde svar på de fleste spørgsmål i Heimstadens hjælpecenter.

Særligt om deleboliger

Som kommende beboere i en delebolig (en bolig hvor I er to personer på lejekontrakten, men ikke har fælles husstand), er der en række forhold, I skal være særligt opmærksomme på:

Udtrædelse og opsigelse

Lejemålet skal opsiges samlet. Det betyder, at I skal være enige om at opsige lejekontrakten. Ønsker den ene part at flytte, kan vedkommende ikke automatisk blive skrevet af kontrakten. Vi tillader det under visse betingelser – men det kræver som minimum at den tilbageværende lejer kan dokumentere at han/hun kan betale hele huslejen alene.

Uopsigelighed og andre aftaler

I Lejekontraktens § 11 er centrale aftaler i lejeforholdet beskrevet. For eksempel kan der være aftalt uopsigelighed – typisk i 6-12 måneder fra lejeforholdets begyndelse. Læs derfor lejekontrakten grundigt igennem for centrale aftaler på lige netop dit/jeres lejemål.

Depositum og forudbetalt leje

Når I indbetaler depositum og forudbetalt leje forud for indflytningen, indestår det til lejemålets ophør. Uanset om det kun er den ene part i lejeforholdet, der har betalt hele indskuddet, så deles det lige mellem jer ved lejemålets ophør. Det betyder, at vi skal have samtykke fra begge parter, såfremt den ene part skal have det hele af et eventuelt tilgodehavende udbetalt.

Fremleje

Som beboer har man ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum. Husk altid at tilsende udlejer en kopi af fremlejekontrakten inden et eventuelt fremlejeforhold begynder. Heimstaden forbeholder sig retten til at opkræve 200 kr. for ændring af navneskilt, når en ny fremlejetager flytter ind.

Husorden

Der hører en husorden til alle ejendomme. Husordenen skal overholdes – sker dette ikke, kan det føre til en ophævelse af lejeforholdet. Alle beboere skal kunne føle sig hjemme, både i boligen og på ejendommens fællesarealer – unge som gamle, singler og børnefamilier. Derfor er der lavet en fælles husorden, der skal sikre et godt miljø for alle beboere. Læs den grundigt igennem inden I underskriver kontrakten, så I ved, hvad I forpligter jer på via husorden.

Husorden gælder for alle beboere i lejeboligen.

Godt at vide om din lejekontrakt

Godt at vide når du skal flytte ud

Læs om den seneste beboerundersøgelse