Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboer

Indflytning

Når du flytter ind hos Heimstaden

Det er altid en stor oplevelse at flytte i en ny bolig, og der er mange praktiske ting at holde styr på. Det gælder både flytningen af dine personlige ejendele, indretning af dit nye hjem – og ikke mindst de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med at du overtager nøglerne til – og ansvaret for – din nye lejebolig.

Herunder har vi samlet information om din indflytning og svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte møder fra nye beboere i en Heimstaden lejebolig.

For information about the Danish move in-processes and regulations in English, click here.

Se videoen: Indflytningssyn

For at gøre dit indflytningssyn så godt og trygt som muligt, har vi lavet denne video, som forklarer, hvad der sker på indflytningssynet – og hvad du bør have særligt fokus på.

To view this video in English, click here.

Inden du flytter ind

Når både du og vi har underskrevet lejekontrakten og depositum, og din forudbetalte husleje m.m. er indbetalt, modtager du en indkaldelse til et indflytningssyn. Det vil typisk være samme dag, du modtager nøglerne til din nye bolig.

Det er desværre ikke muligt at aftale en anden dato eller tid end den fremsendte.

Herunder finder du:

  • Fuldmagt til indflytning
  • Regler for deleboliger
  • Tjekliste til din indflytning
  • Information om indflytningssynet – før, under og efter

Fuldmagt til indflytning

Skal du flytte ind i en ny lejebolig, og har du ikke mulighed for selv at være til stede ved indflytningssynet? Så kan du printe en fuldmagt, som tredjepart skal medbringe i underskrevet form på dagen sammen med billed-ID.

Regler for deleboliger

Som lejere i en delebolig (en bolig hvor I står to personer på lejekontrakten, men ikke har fælles husstand), gælder nogle særlige regler.

Nederst på siden har vi samlet de forhold, I skal være særligt opmærksomme på.

Tjekliste til din indflytning

Der er mange ting, man skal huske i forbindelse med en flytning. 

Vi har samlet en tjekliste, der skal hjælpe dig godt ud af din nuværende bolig og på plads i dit nye hjem. 

På indflytningsdagen

Når du flytter ind i en lejebolig hos Heimstaden, gennemfører vi et indflytningssyn, hvor vi sammen sikrer boligens stand. Indflytningssynet tager mellem en halv og en hel time, afhængigt af boligens størrelse.

På indflytningssynet får du en introduktion til Heimstadens beboerservice og ejendommens faciliteter, som f.eks. fællesrum, cykelparkering, vaskeri og skralderum. Der vil undervejs også blive aflæst el- og vandforbrug.

– og så får du selvfølgelig nøglerne overdraget til din nye bolig.

Om indflytningssynet

Indflytningssynet er et krav i lejeloven. På dagen møder du vores synstekniker og sammen gennemgår i lejemålets stand og sikrer, at boligen er, som den er beskrevet i lejekontrakten.

Når du fraflytter lejemålet, skal du aflevere det i samme stand, som du modtog det. Indflytningssynet hjælper derfor med at fastslå, hvilken stand det var i, da du flyttede ind – og hvilken stand, du dermed skal aflevere boligen i, når du en skal fraflytte boligen.

Et godt indflytningssyn giver tryghed og sikkerhed for både dig og Heimstaden, når du skal flytte igen.

Regler for deleboliger

Som kommende beboere i en delebolig (en bolig hvor I er to personer på lejekontrakten, men ikke har fælles husstand), er der en række forhold, I skal være særligt opmærksomme på:

Udtrædelse og opsigelse

Lejemålet skal opsiges samlet. Det betyder, at I skal være enige om at opsige lejekontrakten. Ønsker den ene part at flytte, kan vedkommende ikke automatisk blive skrevet af kontrakten. Vi tillader det under visse betingelser – men det kræver som minimum at den tilbageværende lejer kan dokumentere at han/hun kan betale hele huslejen alene.

Uopsigelighed og andre aftaler

I Lejekontraktens § 11 er centrale aftaler i lejeforholdet beskrevet. For eksempel kan der være aftalt uopsigelighed – typisk i 6-12 måneder fra lejeforholdets begyndelse. Læs derfor lejekontrakten grundigt igennem for centrale aftaler på lige netop dit/jeres lejemål.

Depositum og forudbetalt leje

Når I indbetaler depositum og forudbetalt leje forud for indflytningen, indestår det til lejemålets ophør. Uanset om det kun er den ene part i lejeforholdet, der har betalt hele indskuddet, så deles det lige mellem jer ved lejemålets ophør. Det betyder, at vi skal have samtykke fra begge parter, såfremt den ene part skal have det hele af et eventuelt tilgodehavende udbetalt.

Fremleje

Som beboer har man ret til at fremleje op til halvdelen af lejemålets beboelsesrum. Husk altid at tilsende udlejer en kopi af fremlejekontrakten inden et eventuelt fremlejeforhold begynder. Heimstaden forbeholder sig retten til at opkræve 200 kr. for ændring af navneskilt, når en ny fremlejetager flytter ind.

Husorden

Der hører en husorden til alle ejendomme. Husordenen skal overholdes – sker dette ikke, kan det føre til en ophævelse af lejeforholdet. Alle beboere skal kunne føle sig hjemme, både i boligen og på ejendommens fællesarealer – unge som gamle, singler og børnefamilier. Derfor er der lavet en fælles husorden, der skal sikre et godt miljø for alle beboere. Læs den grundigt igennem inden I underskriver kontrakten, så I ved, hvad I forpligter jer på via husorden.

Husorden gælder for alle beboere i lejeboligen.

Gå til MinBolig

Om lejekontrakten

Om fraflytning