Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

A Home for a Home

Nyt partnerskab mellem SOS Børnebyerne og Heimstaden

Udgivet den 1. juli 2021

Under overskriften ”A Home for a Home” lancerer SOS Børnebyerne og Heimstaden et nyt partnerskab, der skal give flere børn et trygt hjem og en god start på livet.

For hvert hjem, Heimstaden ejer, donerer Heimstaden 100 euro til SOS Børnebyerne. I dag ejer og forvalter Heimstaden mere end 110.000 lejeboliger i Europa, hvilket svarer til en årlig donation på 11 millioner euro, eller knap 82 millioner danske kroner.

Pengene går dels til SOS Børnebyernes projekter og til at etablere nye initiativer og partnerskaber i hele verden i et fælles samarbejde mellem SOS Børnebyerne og Heimstaden. A Home for a Home vil i det første år støtte mere end 30 forskellige initiativer i 19 lande, herunder Danmark.

(artiklen fortsætter under billedet)

”I dag lever mere end 200 millioner børn under ustabile forhold uden den mest nødvendige omsorg, og i mange tilfælde uden en mor eller far, der kan passe på dem. Partnerskabet A Home for a Home betyder, at vi sammen med Heimstaden nå ud til endnu flere udsatte børn og familier. Samtidig åbner partnerskabet for en række spændende muligheder for at afprøve nye tiltag”, siger Mads Klæstrup Kristensen, adm. direktør for SOS Børnebyerne Danmark.

En ny form for samarbejde med plads til nye initiativer

Med samarbejdet ønsker SOS Børnebyerne og Heimstaden at sætte nye standarder for samarbejde mellem private virksomheder og NGO’er, hvor man bruger hinandens ekspertise både lokalt og globalt – og sammen tænker nye initiativer.

Et konkret eksempel på samarbejdet er et projekt i Guinea-Bissau i Vestafrika, hvor SOS Børnebyerne i dag udvikler den næste generation af børnebyer.

Heimstaden tilfører projektet ekspertise inden for ejendomsadministration og bæredygtighed. Det betyder, at landsbyen bliver et bæredygtigt knudepunkt, der leverer vedvarende energi, flere uddannelsespladser og nødboliger til børn og unge i lokalsamfundet.

(artiklen fortsætter under billedet)

Ud over at støtte mange globale programmer understøtter A Home for a Home også programmer til at hjælpe børn og familier i de lande, hvor Heimstaden er til stede.

Heimstaden Danmark og den danske afdeling af SOS Børnebyerne er derfor gået i gang med at identificere konkrete initiativer, som kan bidrage til en forskel for børn og familier lokalt; både gennem medarbejderinddragelse, beboerinddragelse og i samarbejde med andre partnere i SOS Børnebyernes netværk.

Lektiehjælp til 100 familier i Danmark

Som første skridt af samarbejdet med SOS Børnebyerne giver Heimstaden i Danmark 100 familier mulighed for at modtage skræddersyet lektiehjælp. Heimstaden har tidligere tilbudt beboere at få lektiehjælp fra MentorDanmark, og med det nye partnerskab kan det tilbud nu udbredes til endnu flere familier.

”Partnerskabet med SOS Børnebyerne handler om meget mere end donationer. Med A Home for a Home løfter vi vores ansvarlighedsdagsorden til næste niveau, ligesom vi får mulighed for at tænke vores vision for boliger med omtanke ud i en langt bredere samfundsmæssig kontekst gennem forskellige initiativer,” siger landechef for Heimstaden Danmark, Michael B. Hansen og fortsætter:

Læs også: Projekt lektiehjælp

”Vi oplever, at Covid-19-pandemien og de mange hjemmeskoledage har haft store konsekvenser for en række familier, som har haft svært ved at give deres børn de bedste forudsætninger for at lykkes i skolen. Nu har vi mulighed for at tilbyde op til 100 børn og unge muligheden for at få et mentorforløb i et ønsket skolefag. Det er kun starten på partnerskabet, men vidner om et stort potentiale”.

Han bliver suppleret af SOS Børnebyernes danske direktør, Mads Klæstrup Kristensen:

”Hos SOS Børnebyerne er uddannelse og mentorskab en væsentlig komponent i arbejdet for udsatte børn og unge verden over. Det er en af de bedste måder at bryde med fattigdom og give børn og unge mulighed for at gøre op med en negativ social arv. Det er nyt for os at være med til at tilbyde det i en dansk kontekst – men det er netop én af de nye, spændende veje, vi skal prøve af i partnerskabet under A Home for a Home”.

Læs også: A Home for a Home – en verden til forskel

Foto-kredit: SOS Børnebyerne (c) – billeder må kun benyttes i forbindelse med A Home for a Home.

Udgivet den 29. juni 2021

A Home for a Home - en verden til forskel

A Home for a Home er et unikt partnerskab mellem Heimstaden og SOS Børnebyerne.

Vi tror på lige muligheder for alle, og det starter med at give børn det bedste fundament til at vokse og trives i et trygt hjem. Med A Home for a Home kan vi tilbyde boliger med omtanke til mange flere børn rundt om i verden.

For at give så mange børn som muligt adgang til et trygt hjem og en god start på livet, donerer vi 100 euro til SOS Børnebyerne for hver bolig, vi ejer. Det svarer til mere end 11 millioner euro årligt.

a Home for a Home - Heimstaden støtter SOS børnebyerne

A Home for a Home er meget mere end donationer. Det handler om at skabe engagement og bidrage til en positiv samfundsudvikling – i samarbejde med vores beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ved at sætte nye standarder for samarbejde med nonprofitorganisationer og virksomheder, finder vi nye måder at gøre en forskel, både i de lande, Heimstaden er til stede, og i resten af verden.

I dag lever mere end 200 millioner børn under ustabile forhold uden den mest nødvendige omsorg fra familien – og i nogle tilfælde uden en mor og far, der kan passe på dem. A Home for a Home støtter både eksisterende programmer hos SOS Børnebyerne samt bidrager til nye tiltag og aktiviteter for at nå ud til endnu flere børn og familier.

Patrik Hall

Intet er vigtigere end at give børn en tryg og lykkelig barndom. Med A Home for a Home udvider SOS Børnebyerne og Heimstaden vores mission om at skabe boliger med omtanke til tusindvis af børn og familier over hele verden

– Patrik Hall Group CEO hos Heimstaden

Eksempler på programmer som modtager støtte fra A Home for a Home:

En styrket familie

Alle børn har brug for nogen til at støtte og beskytte dem, når de vokser op. Dog står mange forældre over for vanskeligheder, der forhindrer dem i at passe deres børn på bedste vis.

SOS Børnebyerne tilbyder skræddersyet støtte til at styrke familier i nød og hjælpe dem til at forblive sammen som familie. Fra rådgivning til færdighedsudvikling får forældrene de nødvendige ressourcer til at sikre familiens børn den pleje og støtte, de har brug for, for at trives.

A Home for a Home støtter et særligt program, der har fokus på at ruste familier i Rwanda. Målet er at opbygge et samfund, hvor alle børn kan få og nyde et omsorgsfuldt familiemiljø. Ved at etablere tilbud til sårbare familier, hjælper programmet de børn, der ellers vil vokse op uden den mest basale voksenomsorg.

Den primære målgruppe er børn, der lever i fattigdom, enlige forældre og husstande, hvor børnene har overtaget rollen som forældre, f.eks. i forbindelse med sygdom eller fattigdom.

Program for plejefamilier

Børn har brug for tillidsfulde og langvarige relationer i deres liv. Hvis et barn ikke kan vokse op i  egen familie, er det nødvendigt at arrangere en erstatning for at give barnet et stabilt hjem og en mulighed for at skabe varige relationer. Plejefamilier modtager en bolig og får professionel hjælp gennem SOS Børnebyernes »Foster Care Program«.

A Home for a Home støtter et program for plejefamilier i Tjekkiet med dét formål at give børn i plejefamilier en kærlig barndom med sikkerhed, tillid, respekt og accept.
Dette, så børnene kan skabe meningsfulde, langsigtede relationer med både deres eksisterende familie og plejefamilien.

Ved at placere børn i en plejefamilie får de en ny chance for at udvikle sig til selvstændige, hele mennesker. Et af målene er, at børnene skal rustes til at forlade plejefamilien på et tidspunkt – enten ved at vende tilbage til deres forældre eller andre nære slægtninge eller ved at etablere sig som selvstændige voksne.

Jobtræning for unge

Det er ikke altid let at vokse op. Og det er endnu sværere for dem, der vokser op uden støtte fra familien.

SOS Børnebyerne giver unge mennesker mulighed for at tilegne sig nødvendige færdigheder for at få et job, skabe egen virksomhed og i det hele taget etablere et selvstændigt liv. Organisationen tilbyder bl.a. unge adgang til uddannelse og mentorskab for at opbygge viden, tillid og robusthed.

A Home for a Home støtter et ungdomsprogram i Malawi, der er målrettet sårbare piger og unge kvinder, som er droppet ud af skolen på grund af ekstrem fattigdom, tidlige graviditeter eller tidlige ægteskaber – og som står uden arbejde.

De fleste af de unge kvinder har været udsat for fysisk, seksuelt og socialt misbrug og er økonomisk ekskluderet fra deres familie. Målet med programmet er at kvalificere de unge kvinder som iværksættere inden for forskellige brancher og områder. På den måde kan de blive uafhængige og samtidig opbygge personligt overskud til at støtte deres familier socialt og økonomisk.

Projektet yder også vigtig psykologisk støtte de deltagere og familierådgivning til deltagerne.

A Home for a Home er et unikt partnerskab mellem SOS Børnebyerne og Heimstaden, som blev lanceret den 1. juli 2021.

For hver bolig, Heimstaden ejer, donerer vi 100 euro til SOS Børnebyerne – mere end 11 millioner euro om året. Pengene vil blive brugt til at give så mange børn som muligt et trygt hjem og en god start på livet; både i de lande, hvor Heimstaden er til stede, og i resten af verden.

SOS Børnebyerne arbejder i 137 lande for at give forældreløse og udsatte børn en tryg og kærlig opvækst. Lige nu vokser cirka 65.000 børn og unge op i en SOS-børneby, og uden for børnebyerne hjælper SOS Børnebyerne årligt godt 347.000 udsatte børn.

Målet for SOS Børnebyernes arbejde er, at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Du kan læse mere om organisationens arbejde her.