Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Opsigelse af lejemål

Ved at udfylde denne blanket, varsler du opsigelse af dit lejemål. Perioden for opsigelsesvarslet vil fremgå af din lejekontrakt. Vær opmærksom på at der kan være aftalt uopsigelighed i en given periode. For at dit opsigelsesvarsel kan beregnes som gældende fra den kommende måned, skal den være modtaget af Heimstaden senest den 1. i måneden inden kl. 12.00.

Har du en samboende, som står på lejekontrakten, er det vigtigt, at du også indtaster hans/hendes oplysninger, inden du underskriver med NemID. Personen får herefter en mail med et link til at underskrive med eget NemID, hvorefter begge underskrifter automatisk sendes til Heimstadens administrationsmail.

Tak fordi du har lejet en bolig hos os.

Jeg ønsker hermed at opsige:

Kontaktoplysninger, lejer 1