Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Opsigelse af lejemål

Ved at udfylde denne blanket, varsler du opsigelse af dit lejemål. Perioden for opsigelsesvarslet fremgår af din lejekontrakt. Vær opmærksom på, at der kan være aftalt uopsigelighed i en given periode.

Vi skal have modtaget din opsigelse senest den 1. i måneden inden kl. 12.00 for at dit opsigelsesvarsel træder i kraft fra nuværende måned.


Vigtigt: hvis I er to (2) lejere på lejekontrakten

Står I to juridiske lejere på lejekontrakten, skal I oplyse kontaktoplysninger både for Lejer 1 og Lejer 2 herunder, inden Lejer 1 underskriver med MitID.
Lejer 2 modtager herefter en e-mail med et link til at underskrive opsigelsen med eget MitID, hvorefter begge underskrifter automatisk sendes til Heimstaden.

Opsigelsen af lejemålet er kun gyldig, såfremt begge juridiske lejere har udfyldt opsigelsen – og først efter, du/I har modtaget en bekræftelse fra Heimstaden (ikke Penneo).


Tilgodehavende depositum udbetales til din/jeres NemKonto.

Felter markeret med orange er obligatoriske.

Tak fordi du har lejet en bolig eller erhvervslejemål hos os.

Jeg ønsker hermed at opsige:

Kontaktoplysninger, lejer 1

Fraflytning

Husk at medregne 10 hverdage til istandsættelse.