Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Nyt samarbejde med hjemløseorganisationer

Heimstaden Danmark har siden 2018 støttet hjemløseprojekter, som arbejder for at forbedre forholdene for de mest udsatte hjemløse.

Udgivet den 30. november 2020

For Heimstaden er det vigtigt at tage aktivt ansvar for at bidrage til en positiv samfundsudvikling. Ikke bare for beboerne i vores ejendomme, men også for de lokalsamfund, hvor vi er til stede.

Derfor er vi glade for at kunne støtte to hjemløseprojekter:

WeShelter

Organisationen arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår og den rette støtte til at forbedre deres liv.

Det sker på herberger, væresteder i aktivitetstilbud, gennem økonomisk rådgivning og peer-to-peer-projektet, hvor tidligere hjemløse fungerer som frivillige peer-støtter for nuværende hjemløse.

Læs mere om WeShelter og organisationens arbejde her.

Hellebro

Foreningen Hellebro er et helle for unge hjemløse mellem 18-29 år. Antallet af unge hjemløse er steget markant de senere år, og derfor er der behov for organisationer, der har fokus på at redde målgruppen tilbage på rette kurs, inden de ender som gadesovere.

Hellebro tilbyder både værested, herberg, kontorhotel og udslusningsboliger til de unge, ligesom foreningen samarbejder med andre virksomheder og organisationer om at få de unge hjemløse ud i egen bolig og evt. i gang med en uddannelse.

Læs mere om Hellebro og foreningens arbejde her.

___________________

Ud over økonomisk støtte arbejder vi løbende med at finde forskellige måder, hvor vi kan hjælpe med at sætte fokus på organisationernes vigtige arbejde med at nedbringe hjemløshed – og konkrete initiativer, der kan bidrage til en bedre hverdag på og omkring herbergerne.

Bl.a. sætter vi fokus på organisationernes arbejde i vores nyhedsbreve og magasiner til beboerne, vi udlåner vores sociale medier til at skabe synlighed om det vigtige arbejde, stiller mødefaciliteter til rådighed – ligesom vores medarbejdere kan lægge et antal arbejdstimer på herbergerne.

Heimstadens sociale ansvar

Du kan læse meget mere om Heimstadens samfundsbidrag og tilgang til socialt ansvar her.