Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboermappe for

Hospitalsvej

Forhold inden for boligen

Opsætning af ting på væggene

Ydervægge, bærende vægge, vægge mod nabolejligheder/opgange og lofter er lavet af beton.

Ikke-bærende indervægge er lavet af gasbeton.

Fra stikkontakter og lampeudtag er der ført ledninger lodret ned til gulvet, hvorfor der ikke må bores her.

Væggene i/mod badeværelset er lavet af jernarmeret beton og er kun 5 cm tykke. Der er vandrør og elinstallationer i væggene, hvorfor det er på eget ansvar, hvis man borer i disse vægge. Hvis man alligevel vil bore i væggene mod badeværelset, frarådes det at bore dybere end 3 cm, og uden brug af slagbor.

Vedligeholdelse af bordplader

Bordpladerne af træ og laminat Vedligeholdeles af simpel rengøring med normale rengøringsmidler.

Farvestoffer fra mad, te m.v. kan trække ned i bordpladen og må derfor ikke ligge på bordpladen i længere tid.

Vedligeholdelse og rengøring af gulve

Bordpladerne af træ og laminat Vedligeholdeles af simpel rengøring med normale rengøringsmidler.

Farvestoffer fra mad, te m.v. kan trække ned i bordpladen og må derfor ikke ligge på bordpladen i længere tid.

Friskluftsventiler

Udsugningen på badeværelset, emhætten og evt. depotrum kører konstant. Derfor vil der blive skabt undertryk i lejligheden, hvilket kan medføre pibelyde fra døre og vinduer, hvis ikke friskluftsventilerne er åbne. Endvidere kan der blive suget luft ind fra omkringliggende lejligheder.

Anbefaling: Friskluftsventilerne skal være åbne konstant for at sikre tilførslen af frisk luft til lejligheden. Dette er samtidig med til at sikre et sundt indeklima.

Vandhaner

Gør det til en rutine at aftørre dine armaturer ofte og gerne direkte efter anvendelse. På den måde slipper du for at skulle bruge aggressive og miljøskadelige midler. Anvend en blød klud. Så slipper du for kalk og grimme pletter. Brug ALDRIG syre-klor eller alkoholholdige rengøringsmidler.

Afløbet i bruseniche

Hvis afløb i bruseniche, håndvask og køkkenvask ikke trækker ordentlig skal man som beboer selv forsøge at rense det. Dette gøres bedst med kogende vand.

Det er ikke tilladt at hælde fedt fra madlavning i afløbene, da det vil danne klumper som stopper afløbene.

OBS: Der må ikke anvendes afløbsrens, da det vil opløse plastikvandlåsen.

Emhætten

Emhætten har to hastigheder. En grundindstilling og en forceret.

Man kan ikke høre motorstøj fra emhætten, da motoren sidder på taget af bygningen.

I forceret/tændt tilstand er den indstillet til at suge ca. 40 l/s. Det vil for nogle ikke føles som særligt meget, men det er nok til at klare almindelig madlavning.

Anbefaling: Producenten anbefaler, at man vasker filteret i opvaskemaskinen en gang om måneden for at sikre optimal sugeevne.

Hvidevarer

For at sikre optimal funktionsevne skal hvidevarerne vedligeholdes jevnfør beskrivelserne i hvidevarenes manual.

Manualer til hårde hvidevarer, eksempelvis køleskab, vaskemaskine, tørretumbler, kogeplade etc. forefindes ofte i lejligheden, når du flytter ind. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du finde manualer på internettet ved at søge på hvidevarens mærke og model.

Vejledning til at finde mærke og modelnr. til din hvidevare kan findes her: https://reservedele.nu/da/kundecenter/typeskilt

Hvis du har problemer med dine hvidevarer kontaktes teknisk afdeling via kontaktformularen nedenfor eller på siden Beboer.

Betaling for besøg af håndværkere/servicefolk

Hvis der rekvireres håndværkere eller servicefolk til et problem i lejligheden, og der ved besøget ikke kan konstateres en fejl eller problemet skyldes forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, vil fakturaen for besøget tilgå beboeren.

OBS: Håndværkere/servicefolk skal altid bestilles gennem teknisk afdeling.

Forhold uden for boligen

Affald

Affald kan afleveres i de opstillede containere i gården.

Pap, aviser, glas m.v. skal afleveres i de opstillede containere.

Man er som beboer selv ansvarlig for at bortskaffe storskrald. Storskrald må ikke efterlades på fællesarealer.

Navneskilte

For at få opsat, tilføjet et navn eller få rettet eventuelle fejl på navneskiltet skal der rettes henvendelse til teknisk afdeling. Kom direkte i kontakt med os gennem kontaktformularen på siden Beboer. Når du vælger emne til navneskilte, sikrer vi, at dine henvendelser bliver registreret korrekt og besvares hurtigst muligt.

Nøgler

For at få lavet ekstra nøgler skal man kontakte teknisk afdeling gennem kontaktformularen på siden Beboer.

Det samme gør sig gældende, hvis der er problemer med nøgler eller man mister en nøgle.

Vedligeholdelse af ejendommen og gården

Ejerforeningens vicevært varetager trappevask og vedligeholdelse af fællesarealer.

Området rundt om ejendommen varetages af grundejerforeningen.

Cykelparkering

Der findes cykelparkering i cykelskuret ved baggården.

For at sikre brand- og flugtveje er det ikke tilladt at parkere cykler i portene ind til gården.