Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboermappe for

Holmediget

Forhold inden for boligen

Overflader

Vægge

Normal rengøring af overflader/vægge foretages med Beckers Malervask fortyndet efter vejledningen 1-50.

Rengøringsmidler og redskaber med slibende effekt skader overfladen og må ikke anvendes.
Der må heller ikke anvendes sprit eller stærke opløsningsmidler f.eks. fortynder, da disse opløser malingen.

Rengøring foretages ved at vaske nedefra og op. Der må kun anvendes svamp eller blød børste. Skyl med rent vand og aftør overfladen forsigtigt uden at gnide.

På pletter som ikke kan fjernes med almindeligt rengøringsmiddel kan man prøve med terpentin. Klorin har en blegende effekt og kan være et effektivt pletfjerningsmiddel – også når der gælder mugpletter.

Gulve: 

Støvsug eller anvend tørre, bløde fibermicromopper til at fjerne støv og løst snavs. Eventuelt affald fjernes ved hjælp af kost og fejebakke. Vask gulvet efter behov med en hårdt opvredet klud eller fibermicromoppe let fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel. Hvis gulvet ikke er tørt max. 2 min. efter behandling, er der brugt for meget vand, som kan skade gulvet!

Efterbehandling

Hvis gulvet udsættes for kraftigere slid, kan det renoveres ved at maskinslibe området og lakere på ny. BOEN 2-Stavs gulve har et tykt slidlag, som kan tåler at blive slebet og lakeret gentagne gange. Gulvslibning udføres kun af fagfolk.

Gode tip

Brug dørmåtter! Sæt fodtøj på måtte ved hoved- og altandør, da sand og vand på såler kan virke som sandpapir. Brug filtdupper på bord- og stoleben, for at undgå ridser i gulvet.

Gulvet sætter stor pris på at blive fejet/støvsuget og tørret over med en fugtig klud. Til gengæld er det ikke særlig glad for skosåler med sand under, stilethæle og katteklør.

 

Facadepartier og døre

Vinduer:

Vinduerne er børnesikret og en ”bremse” skal udløses bl.a. når vinduerne skal vendes i forbindelse med vask.

Rengøring af vinduer:
Brug en blød børste og en skraber, og anvend mildt sæbevand – eventuelt tilsat et afspændingsmiddel, der hindrer kalkpletter.

Vi anbefaler, at du min. 2 gange om året rengør vinduet udvendig.

Efterbehandling
Alle bevægelige dele bør efterses og smøres med syrefri olie. Især er det vigtigt at renholde de bevægelige vendebeslag minimum en gang årligt. Hvor metal og plastik arbejder sammen, smøres med stearin, hvor et lys køres hen over ledet. Kontroller årligt tætningslister, så disse ikke klemmes eller løsnes og dermed modvirker deres hensigt.

Døre:

Rengøring:
I første omgang rengøres malede døre med klud og varmt vand. Efter behov kan man anvende almindelige vaske-, opvaskemidler eller rengøringsmidler. Man bør dog undgå skurepulver og lignende, da dette har en slibende effekt.

Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Rengøringsmidlerne må ikke indeholde sprit, opløsningsmiddel, klor eller salmiak. Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte metode – altid tørres af.

Bundstykket under dørene er udført i børstet aluskinner og kræver minimalt vedligehold.

Smøring og justering af hængsler:
Hængslerne smøres efter behov dog min. én gang årligt. Dette gøres ved at føre en smule konsistensfedt gennem slidsen.

Hængslerne er smurte ved levering, men ved evt. justering af højden bør hængslerne smøres igen.

Døren justeres ved at løsne penolskruen i toppen eller bunden med en umbraconøgle, alt afhængigt af om døren skal op eller ned. Skal døren f.eks. hæves, løsnes skruen i toppen af hængslet, og bundskruen strammes tilsvarende.

Udvendige døre
Altandøren kan åbnes helt eller sættes på klem ved brug af den monterede haspe.

Daglig vedligeholdelse
Altandøre vaskes samtidigt med vinduerne, hvor også rammer og kanter aftørres. Dørflader/ruder og rammer bør afvaskes jævnligt med vand tilsat rengøringsmiddel og efterfølgende aftørres rammer og kanter med tørt klæde.

Bad og toilet

Vedligehold af vandlås:
Sæt en spand eller lignende under vandlåsen og adskil den. Rengør herefter vandlåsen og genmonter. Vær omhyggelig med at få pakningerne placeret rigtigt.

Rengøring af toiletkumme:
Daglig rengøring bør ske med en toiletbørste eller en fugtig klud tilsat syreholdigt rengøringsmiddel med en pH-værdi mellem 1 og 4.

Vær særlig opmærksom på den bagerste del af kummen. Her tømmes overskydende vand fra skylleranden ud og et eventuelt kalklag kan derfor bygges op over tid.

Vedligeholdelsesanvisning af toiletkummen:
Solidt sanitetsporcelæn er et af de letteste materialer at holde, men der er ting, som det er værd at tage højde for. Brug børsten ofte, så slipper du for misfarvninger i afløbsbøjningen.

Mikrofiberklude, skurepulver eller rengøringsmidler der indeholder slibemidler må under ingen omstændigheder anvendes da de nedbryder overfladen.

Ved kalkdannelse anbefaler vi gentagne behandlinger med citronsyre på papir. Lad det virke over natten. Det er vigtigt at låg og sæde er slået op da de ellers kan tage skade af dampene.

Anvendes anden form for kalkfjerner fraråder vi typer med en pH-værdi over 9.

Vedligeholdelse af toiletsæder:
Der skal anvendes varmt vand med mild sæbe til rengøring af både toiletsæde og beslag/hængsler. Skyl efter med rent vand og tør af med et viskestykke.

Toiletrens må ikke anvendes på hverken toiletsædet eller beslag/hængsler.

Rengøring af bade- og håndvaskarmaturer, samt brusesæt:
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen af badearmaturet.

Det frarådes at anvende opløsning- og syreholdige rengøringsmidler.

Kalkaflejringer fjernes ved at benytte almindelig husholdningseddike.

Rengøring af gulve:
Gulve og brusenicher er beklædt med fliser. Til daglig rengøring anbefales LIP sanitetsrens eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler, så som brunsæbe eller sæbespåner.
Efter brug af rengøringsmidlet skylles efter med rigeligt vand og tørres efter med en tør, fnugfri klud.

Ståluld, skurepulver og skurenylon må ikke benyttes, da dette ridser overfladen.

Baderum:
Sørg for, at ventilationen fungerer optimalt. Træk bruseforhæng til side og lad døren stå på klem. Aftør gerne vægge og gulve, så de ikke er fugtige.

Køkken

Rengøring af laminatoverflader på køkkenskabe:
Rengør overflader på låger med lunkent vand eller sæbevand. Brug ikke sulfomidler. Pletter afsat efter lang tid, som ikke kan fjernes med vand, kan man fjerne med en svag opløsning af klorin eller acetone i vand. Start altid med en meget tynd opløsning.

Speciel pleje til vanskelige pletter:
Rester af vanskelige pletter kan kræve ekstra grundig rengøring. Ved eddike, kaffe, te, citronsaft, grønsagssaft, farvestoffer, ketchup, liljepollen, safran, lette ridser, skopudsemiddel, blæk, filtpenne, jod, meldug, merkurokrom, blod, rødvin, parfume: Brug en fugtig mikrofiberklud og et let slibende rengøringsprodukt (dog ikke på overflader med højglans eller mørke overflader).

Fedtstof, smørrelse og olierester: Brug en mikrofiberklud, og gnid pletten med lidt fortyndet blegemiddel. Vask flere gange med varmt vand, og tør efter med en blød klud.

Hårdtvands-kalk, sæbe, mineraler:
Brug en mikrofiberklud og almindeligt husholdningsrengøringsmiddel (eller eddike) til at gnide på pletten og lad stå i 2-4 minutter. Brug en ny, ren mikrofiberklud til at vaske området grundigt med vand.

Daglig rengøring af køkkenvask:
Vandstænk fjernes med en klud (under den daglige aftørring). Hvis du har skyllet en pande – eller andet fedtholdigt – i vasken, så kan du bruge din opvaskebørste eller en skuresvamp med lidt sulfo på.

Det er kun, når der er tale om kraftige kalkaflejringer, at du skal have fat i specialprodukter.

Hvis din vask ændrer farve, så er det tid til at rense den lidt mere indgående.

Rengøring af vandlås:
Sæt en spand eller lignende under vandlåsen og adskil den. Rengør vandlåsen og genmonter. Vær omhyggelig med at få pakningerne placeret rigtigt igen.

Hårde hvidevarer

Hårde hvidevarer:
Manualer til hårde hvidevarer kan findes her.

Reklamation af hårde hvidevarer:
Kontakt Heimstadens kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd.

Kundeservice tlf. +45 33 75 10 10

Oplys hvidevarens fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) til kundeservice.

Disse oplysninger findes følgende steder (afhængigt af model):

  • På indersiden af lugen/låge eller serviceklappen
  • På bagsiden af maskinen

Affald

Affald skal sorteres og smides i de retmæssige skraldespande.

Er du i tvivl, kan du benytte Københavns Kommunes søgefunktion, hvor du hurtigt får svar på, hvordan affaldet skal sorteres. Find søgefunktionen her: Affalds ABC.

Affaldsindkast og miljøstation findes i gården.

Daglig vedligeholdelse
Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i alm. 15 liters skraldeposer, der lukkes med knude, før det smides i skakten. Det sikrer, at systemet ikke gror til i affaldsrester og begynder at lugte.
Eksempelvis betragtes brugte bleer og kattegrus, som husholdningsaffald, som derfor må kastes i skakten.
Brug ikke alm. indkøbsposer; de er alt for store og sætter sig let på tværs i systemet. Det er desuden alt for dyrt til at bruge indkøbsposer på denne måde.

Pizzabakker og lignende rives i små stykker, så de ikke sætter sig fast/på tværs i systemet. Pap, flyttekasser, lange genstande, tæpper, aviser/blade og flasker skal bortskaffes på bebyggelsens affaldsplads i de respektive containere.

Betaling for besøg af håndværkere/servicefolk

Hvis der rekvireres håndværkere eller servicefolk til et problem i lejligheden, og der ved besøget ikke kan konstateres en fejl eller problemet skyldes forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, vil fakturaen for besøget tilgå beboeren.

OBS: Håndværkere/servicefolk skal altid bestilles gennem teknisk afdeling.

Forhold uden for boligen

Parkering

Udlejningsafdelingen administrerer parkeringspladserne i kælderen.

Kontakt Heimstaden udlejningsafdeling for at høre om mulighederne for at leje en parkeringsplads.

Navneskilte

For at få opsat, tilføjet et navn eller få rettet eventuelle fejl på navneskiltet skal der rettes henvendelse til teknisk afdeling. Kom direkte i kontakt med os gennem kontaktformularen på siden Beboer. Når du vælger emne til navneskilte, sikrer vi, at dine henvendelser bliver registreret korrekt og besvares hurtigst muligt.

Cykelparkering

Der findes cykelparkering i kælderen og i cykelskurene i gården. De opstillede cykelstativer bedes altid anvendt ved parkering af cykler.

For at sikre brand- og flugtveje er det ikke tilladt at parkere cykler i portene ind til gården.

Postkasser

Nøglen til postkassen passer sammen med nøglen til lejligheden.

Tøm din postkasse dagligt og smid uønskede reklamer og aviser om til skrald.

Generelle forhold

Ændring af beboermapper

For øvrige spørgsmål, kan du se i husorden for din ejendom. Denne finder du på beboersiden for din ejendom.

Reglerne i denne beboermappe kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af Heimstaden, såfremt der findes behov herfor.

Ordlyden i lejekontrakten går forud for beboermappen i tvivlsspørgsmål.