Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Nyskabende samarbejde mellem Heimstaden Danmark og Odense Kommune styrker kampen mod hjemløshed

I en fælles indsats for at bekæmpe hjemløshed og styrke blandede boligområder, har Heimstaden Danmark og Odense Kommune indgået et nyt samarbejde, der kan inspirere flere private boligaktører og kommuner til at indgå samarbejder på hjemløseområdet. ’Hjem til Alle’- alliancen ser initiativet som et vigtigt skridt i bestræbelserne på at inddrage private aktører i kampen mod hjemløshed i Danmark.

Udgivet den 5. marts 2024

Med den nye hjemløsereform, der trådte i kraft i oktober 2023 og som sætter en ambitiøs dagsorden for at udrydde langvarig hjemløshed, står det klart, at succes kun kan opnås gennem et bredt samarbejde. Heimstaden Danmark og Odense Kommune har taget handsken op og indgår nu en samarbejdsaftale om udlejning til hjemløse og mennesker i socialt udsatte positioner. I første omgang er der afsat fem boliger til formålet, men ambitionen er, at øge antallet med tiden, og at samarbejdet kan tjene som inspiration for andre private boligudlejere.

– “Tilgangen til professionel udlejning ændrer sig. Det handler ikke kun om boliger, men også om at tage et aktivt socialt ansvar. I Heimstaden føler vi en forpligtelse til at tage et socialt ansvar, og vores ambition er klar: På tværs af vores ni markeder, sigter vi mod, at en procentdel af vores lejekontrakter bidrager socialt på den ene eller anden måde. I Danmark har vi særligt fokus på hjemløshed i denne sociale indsats,” udtaler Tina Hansen, Head of Administration hos Heimstaden Danmark.

Initiativet vækker også glæde i Odense Kommune. Kommunen hjælper allerede mange hjemløse med at få tag over hovedet gennem et tæt samarbejde med de almene boligorganisationer, men det er vigtigt også at få de private udlejere med, mener beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt:

– “Det er rigtigt godt for borgere med sociale udfordringer at få naboer, der har fast arbejde og lever et stabilt liv. Derfor er vi i Odense meget fokuserede på at arbejde med blandede boligområder, og det er positivt at få private lejeboliger med i boligformidlingen. Aftalen her bliver et vigtigt supplement til det stærke fundament, som vi allerede har via det gode samarbejde med de almene boligorganisationer. Det drejer sig ikke alene om at skaffe boligen, men også om at have et godt samarbejde med udlejeren omkring støtten til beboeren, så boligen også bliver et trygt hjem at være i,” siger han.

Housing First – en effektiv vej frem

Samarbejdet er blevet understøttet af ’Hjem til Alle’ – en alliance der udgøres af 22 organisationer på tværs af sektorer, som arbejder for at stoppe hjemløshed blandt unge. Dette sker med afsæt i metoden ’Housing First’, der kombinerer adgang til en bolig med social støtte. Metoden er veldokumenteret; 8 ud af 10, der modtager denne type hjælp, kommer langvarigt ud af hjemløshed.

Men flere steder i landet, særligt i København og Aarhus, mangler der betalbare boliger. Det kan kun lykkes at stoppe hjemløshed, hvis boligudbuddet bliver større.

– “Interessen fra private boligudlejere i at bidrage, kan blive afgørende for at vi som samfund lykkes med at stoppe hjemløshed. Samarbejdet mellem Heimstaden Danmark og Odense Kommune viser en ny vej frem for, hvordan man kan gribe et samarbejde an og hvordan man som privat boligaktør, kan blive en del af løsningen på et centralt samfundsproblem” forklarer Kira West, Direktør i Hjem til Alle.

Mulighed for ejendomsbranchen

Med hjemløsereformen som rygstød er tiden inde til at handle, mener Kira West:

– “Nu har vi mulighed for at ændre kursen på hjemløshed i Danmark. Det kræver et samlet løft, hvor alle aktører spiller en aktiv rolle. Vi er klar til at understøtte flere private udlejere i at vise vejen og inspirere hele branchen til at tage et socialt ansvar.”
Tina Hansen fra Heimstaden Danmark tilføjer;

– “Selv et enkelt lejemål kan gøre en stor forskel. Vi opfordrer andre i ejendomsbranchen til at se potentialet i socialt ansvar og til aktivt at bidrage til at gøre en forskel for dem, der har mest brug for det.”
For dem, der overvejer at indgå samarbejde med kommunerne, lyder rådet klart:

– “Start dialogen. Det er altid godt at få civilsamfundet og private aktører med ombord, når vi arbejder med sociale udfordringer. Og ligesom vi i mange sammenhænge har delt ud af vores erfaringer med Housing First, så fortæller vi også gerne om vores samarbejde med Heimstaden,” afslutter Christoffer Lilleholt fra Odense Kommune.


Heimstaden er et af Europas ledende boligejendomsselskaber og -investor med cirka 163.000 lejeboliger i ni lande. Heimstaden køber, udvikler og forvalter lejeboliger i et evighedsperspektiv. Gennem omtanke, autenticitet og nytænkning, skaber Heimstaden værdi for vores ejere og lejere og udlever vores vision om at skabe boliger med omtanke – for en enklere og bedre hverdag. Hele koncernen tæller godt 2.100 ansatte i ni lande. Heimstaden Danmark har 250 medarbejdere fordelt over hele landet.