Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Om os

Omtanke for
mennesker og miljø

BÆREDYGTIGHED

Ansvar for miljøet

Vi investerer langsigtet i vores ejendomme, arbejder ressourceeffektivt i vores drift og har fokus på mennesker, miljø og klima. Vi tror på langsigtet og bæredygtig værdiskabelse og arbejder med FN’s Global Compact og Verdensmål.

Læs mere om vores fokusområder i Heimstadens Sustainability Strategy 2020

Vores ansvar

I 2019 har vi underskrevet FN’s Global Compact initiativ og er dermed forpligtet til at følge dens 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og antikorruption.

STRATEGI

Vores mål

1. Fossilfri virksomhed 2030*

2. 10% mindre købt energi/kvm 2023

3. Mindst 1% mindre vandforbrug/kvm 2030

4. Den eventuelle påvirkning på økosystemer skal evalueres før nye og større projekter sættes i gang

*Dette mål gælder for Heimstaden i Skandinavien og er i øjeblikket til gennemgang. I 2019 overtog vi et stort antal ejendomme i Holland, Tyskland og Tjekkiet. Da hvert lands energimiks adskiller sig, udarbejder vi forskellige mål pr. marked.

Energieffektive ejendomme

Indenfor miljø har Heimstaden hovedsagelig fokus på energieffektivisering af vores ejendomme. Det gør vi ved at arbejde på at mindske energiforbruget. Vores mål er at øge vores brug af moderne og omkostningseffektive teknologier for at give ejendommene økonomisk og pålidelig energi på en bæredygtig måde for at sikre minimal klimapåvirkning fra vores ejendomme. 

Nybyggede ejendomme kan være op til 40 procent mere energieffektive end gamle ejendomme, hvis de er bygget med miljøet i tankerne. Heimstaden er involveret fra starten når det angår nye byggeprojekter, hvilket betyder, at vi er med til at tage aktive valg om tilpasning af gulvtykkelsen, operativsystemer og andre vigtige aspekter, som er med til at energieffektivisere og reducere driftsomkostninger.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed i vores Sustainability Report.

-670 ton

CO2

RESULTAT

Mindsket energiforbrug

I løbet af 2018 mindskede vi vores kuldioxidemissioner med cirka 670 ton.

Bæredygtig forandring og boligudvikling

Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring og udvikling af vores porteføljes tekniske kvalitet, driftsomkostninger og energieffektivitet.

Når vi renoverer ejendomme, arbejder vi aktivt med omhu og omtanke for at bevare de arkitektoniske egenskaber for ejendommen, ligesom vi prioriterer æstetiske og bæredygtige materialer i nyproduktion

Sammen gør vi en forskel

Det bedste vi kan gøre for miljøet, er at mindske vores affald. Det opnår vi ved at tænke over, hvad vi køber, og genbruge det, vi har.

Ved alle vores ejendomme – eller i nærheden af dem – er der sorteringsstationer til affald, hvilket gør det nemt for vores lejere at gøre en forskel.