Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboermappe for

Arenahusene I

Forhold inden for boligen

Opsætning af ting på væggene

Ydervægge, bærende vægge, vægge mod nabolejligheder/opgange og lofter er lavet af beton.

Ikke-bærende indervægge er lavet af gasbeton.

Fra stikkontakter og lampeudtag er der ført ledninger lodret ned til gulvet, hvorfor der ikke må bores her.

Væggene i/mod badeværelset er lavet af jernarmeret beton og er kun 5 cm tykke. Der er vandrør og elinstallationer i væggene, hvorfor det er på eget ansvar, hvis man borer i disse vægge. Hvis man alligevel vil bore i væggene mod badeværelset, frarådes det at bore dybere end 3 cm, og uden brug af slagbor.

Vedligeholdelse af bordplader

Bordpladerne er lavet af laminat. Vedligeholdelsen består af simpel rengøring med normale rengørringsmidler. Farvestoffer fra mad, te m.v. kan trække ned i bordpladen og må derfor ikke ligge på bordpladen i længere tid.

Vedligeholdelse og rengøring af gulve

Gulvet vaskes med normal sæbe beregnet til trægulve.

Anbefaling: Producenten anbefaler, at man bruger en hårdt opvredet klud ved gulvvask, da for meget vand vil gøre skade på gulvet.

Afløbet i brusenichen

Hvis afløb i bruseniche, håndvask og køkkenvask ikke trækker ordentlig skal man som beboer selv forsøge at rense det. Dette gøres bedst med kogende vand.

Det er ikke tilladt at hælde fedt fra madlavning i afløbene, da det vil danne klumper som stopper afløbene.

OBS: Der må ikke anvendes afløbsrens, da det vil opløse plastikvandlåsen.

Emhætten

Emhætten har to hastigheder. En grundindstilling og en forceret.

Man kan ikke høre motorstøj fra emhætten, da motoren sidder på taget af bygningen.

I forceret/tændt tilstand er den indstillet til at suge ca. 40 l/s. Det vil for nogle ikke føles som særligt meget, men det er nok til at klare almindelig madlavning.

Anbefaling: Producenten anbefaler, at man vasker filteret i opvaskemaskinen en gang om måneden for at sikre optimal sugeevne.

Hvidevarer

For at sikre optimal funktionsevne skal hvidevarerne vedligeholdes jevnfør beskrivelserne i hvidevarenes manual.

Manualer til hårde hvidevarer, eksempelvis køleskab, vaskemaskine, tørretumbler, kogeplade etc. forefindes ofte i lejligheden, når du flytter ind. Hvis dette ikke er tilfældet kan du finde manualerne på internettet, hvor du skal søge efter hvidevarens mærke og model.

Vejledning til at finde mærke og modelnr. til din hvidevare kan findes her: https://reservedele.nu/da/kundecenter/typeskilt

Hvis du har problemer med dine hvidevarer kontaktes teknisk afdeling via kontaktformularen nedenfor.

Entredøre

De sorte entredøre har farvekoden RAL 9005.

Betaling for besøg af håndværkere/servicefolk

Hvis der rekvireres håndværkere eller servicefolk til et problem i lejligheden, og der ved besøget ikke kan konstateres en fejl eller problemet skyldes forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, vil fakturaen for besøget tilgå beboeren.

OBS: Håndværkere/servicefolk skal altid bestilles gennem teknisk afdeling.

Hvis man selv bestiller en håndværker hæfter man selv for udgiften.

Forhold uden for boligen

Affald

Ejendommen er udstyret med affaldssug til husholdningsaffald.

Der må kun benyttes 15-20 liters affaldsposer, dette for at undgå tilstopning af skakten.

Derfor må der IKKE benyttes indkøbsposer og lign.

HUSK at binde knude på poserne inden de smides i skakten. Løst affald må ikke smides i skakten.

Pizzabakker skal rives i småstykker og lægges i en pose, før de må komme i affaldsskakten.

Pap kan afleveres i containeren i miljøstation.

Aviser og glas kan afleveres i containerne i miljøstation.

Man er som beboer selv ansvarlig for at bortskaffe storskrald.

Navneskilte

For at få opsat, tilføjet et navn eller få rettet eventuelle fejl på navneskiltet skal der rettes henvendelse til teknisk afdeling. Kom direkte i kontakt med os gennem kontaktformularen på siden Beboer. Når du vælger emne til navneskilte, sikrer vi, at dine henvendelser bliver registreret korrekt og besvares hurtigst muligt.

Nøgler

For at få lavet ekstra nøglebrikker skal man kontakte teknisk afdeling gennem kontaktformularen på siden Beboer. En ekstra nøglebrik koster 300 kr. Der udleveres 3 stk. til hvert lejemål. Det samme gør sig gældende, hvis der er problemer med nøglebrikker eller man mister en brik.

Hvis man oplever, at brikken pludselig ikke virker, så kan man forsøge at gå hen til “online døren ” (opgangsdøren ned til p-kælderen) og holde brikken derpå et stykke tid, så den opdateres.

OBS. det er vigtigt, at man selv som lejer kontankter Heimstaden, så snart nøgleboksen ved indgangsdøren giver signal til lavt batteri. Ellers risikerer man, at der skal sendes en tekniker ud akut, hvis den løber tør for strøm. Dette vil blive på egen regning.

Cykelparkering

Der findes cykelparkering udenfor bygningen.

Benyt venligst de opstillede cykelstativer ved parkering af cykler.

For at sikre brand- og flugtveje er det ikke tilladt at parkere cykler så de spærrer flugtveje.

Generelle forhold

Ændring af beboermapper

For øvrige spørgsmål, kan du se i husorden for din ejendom. Denne finder du på beboersiden for din ejendom.

Reglerne i denne beboermappe kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af Heimstaden, såfremt der findes behov herfor.

Ordlyden i lejekontrakten går forud for beboermappen i tvivlsspørgsmål.