Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboermappe for

Ryesgade & Lundingsgade

Forhold inden for boligen

Vedligeholdelse af bordplader

Bordpladerne er lavet af laminat. Vedligeholdelsen består af simpel rengøring med normale rengøringsmidler.

Farvestoffer fra mad, te m.v. kan trække ned i bordpladen og må derfor ikke ligge på bordpladen i længere tid.

Vedligeholdelse og rengøring af gulve

Gulvet vaskes med normal sæbe beregnet til lakerede trægulve.

Anbefaling: Producenten anbefaler, at man bruger en hårdt opvredet klud ved gulvvask.

Hvidevarer

For at sikre optimal funktionsevne skal hvidevarerne vedligeholdes jevnfør beskrivelserne i hvidevarenes manual. 

Manualer til hårde hvidevarer, eksempelvis køleskab, vaskemaskine, tørretumbler, kogeplade etc. forefindes ofte i lejligheden, når du flytter ind. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du finde manualer på internettet ved at søge på hvidevarens mærke og model. 

Vejledning til at finde mærke og modelnr. til din hvidevare kan findes her: https://reservedele.nu/da/kundecenter/typeskilt

Hvis du har problemer med dine hvidevarer kontaktes teknisk afdeling via kontaktformularen nedenfor eller på siden Beboer. 

Betaling for besøg af håndværkere/servicefolk

Hvis der rekvireres håndværkere eller servicefolk til et problem i lejligheden, og der ved besøget ikke kan konstateres en fejl eller problemet skyldes forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, vil fakturaen for besøget tilgå beboeren.

OBS: Håndværkere/servicefolk skal altid bestilles gennem teknisk afdeling.

Forhold uden for boligen

Affald

Ejendommen er udstyret med affaldsskakt til husholdningsaffald.

Der må kun benyttes 15-20 liters affaldsposer, for at undgå tilstopning af skakten.

Derfor må der IKKE benyttes indkøbsposer og lign. HUSK at binde knude på poserne inden de smides i skakten.

Løst affald må ikke smides i skakten.

Pizzabakker skal rives i småstykker og lægges i en pose, før de må komme i affaldsskakten.

Pap, aviser, glas og miljøaffald skal afleveres i de opstillede containere i gården.

Vær opmærksom på at hvis alle containere er fyldte, må man ikke stille affald på jorden, da det tiltrækker rotter.

Storskrald og lignende er man som beboer selv ansvarlig for at bortskaffe.

Navneskilte

For at få opsat, tilføjet et navn eller få rettet eventuelle fejl på navneskiltet skal der rettes henvendelse til teknisk afdeling. Kom direkte i kontakt med os gennem kontaktformularen på siden Beboer. Når du vælger emne til navneskilte, sikrer vi, at dine henvendelser bliver registreret korrekt og besvares hurtigst muligt.

Nøgler

Nøgler til lejemålet kan man selv kopiere ved en låsesmed.

Cykelparkering

Der findes cykelparkering i kælderen. De opstillede cykelstativer bedes anvendt ved parkering af cykler.

For at sikre brand- og flugtveje er det ikke tilladt at parkere cykler, så de spærrer flugtveje.