Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboermappe for

Kirsebærparken

Forhold inden for boligen

Opsætning af ting på væggene

Ydervægge, bærende vægge, vægge mod nabolejligheder/opgange og lofter er lavet af beton.

Ikke-bærende indervægge er lavet af gasbeton.

Fra stikkontakter og lampeudtag er der ført ledninger lodret ned til gulvet, hvorfor der ikke må bores her.

Væggene i/mod badeværelset er lavet af jernarmeret beton og er kun 5 cm tykke. Der er vandrør og elinstallationer i væggene, hvorfor det er på eget ansvar, hvis man borer i disse vægge. Hvis man alligevel vil bore i væggene mod badeværelset, frarådes det at bore dybere end 3 cm, og uden brug af slagbor.

Vedligeholdelse af bordplader

Bordpladerne i lejligheden er lavet af træ. Hvis de ikke bliver vedligeholdt vil de være meget modtagelige for pletter og ringe fra flasker, glas, gryder og lignende.

Vedligeholdelsen består i at smøre bordpladerne ind i hvidpigmenteret plejeolie.

Anbefaling: Producenten anbefaler, at man behandler bordpladen inden bordet rigtigt tages i brug. Herefter skal det have en behandling cirka en gang om måneden.

Vedligeholdelse og rengøring af gulve

Gulvet vaskes med normal sæbe beregnet til lakerede trægulve.

Anbefaling: Producenten anbefaler, at man bruger en hårdt opvredet klud ved gulvvask, da for meget vand vil gøre skade på gulvet.

Friskluftsventiler

Udsugningen på badeværelset, emhætten og evt. depotrum kører konstant. Derfor vil der blive skabt undertryk i lejligheden, hvis ikke friskluftsventilerne er åbne. Undertrykket kan medføre pibelyde fra døre og vinduer. Endvidere kan der blive suget luft ind fra omkringliggende lejligheder.

Anbefaling: Friskluftsventilerne skal være åbne konstant for at sikre tilførslen af frisk luft til lejligheden. Dette er samtidig med til at sikre et sundt indeklima.

Afløbet i brusenichen

Under den lange rist i gulvet i brusenichen sidder der en mindre rist der fungerer som skidt fanger. Ved at fjerne den aflange rist kan den lille rist tages op og renses. Hvis dette ikke er nok til at afhjælpe et problem med et stoppet afløb, skal plastikvandlåsen i bunden af afløbet tages op og skylles.

OBS: Der må ikke anvendes afløbsrens, da det vil opløse plastikvandlåsen.

Emhætten

Emhætten har to hastigheder. En grundindstilling og en forceret.

Man kan ikke høre motorstøj fra emhætten, da motoren sidder på taget af bygningen.

I forceret/tændt tilstand er den indstillet til at suge ca. 40 l/s. Det vil for nogle ikke føles som særligt meget, men det er nok til at klare almindelig madlavning.

Anbefaling: Producenten anbefaler, at man vasker filteret i opvaskemaskinen en gang om måneden for at sikre optimal sugeevne.

Hvidevarer

For at sikre optimal funktionsevne skal hvidevarerne vedligeholdes jevnfør beskrivelserne i hvidevarenes manual.

Manualer til hårde hvidevarer, eksempelvis køleskab, vaskemaskine, tørretumbler, kogeplade etc. forefindes ofte i lejligheden, når du flytter ind. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du finde manualer på internettet ved at søge på hvidevarens mærke og model.

Vejledning til at finde mærke og modelnr. til din hvidevare kan findes her: https://reservedele.nu/da/kundecenter/typeskilt

Hvis du har problemer med dine hvidevarer kontaktes teknisk afdeling via kontaktformularen nedenfor eller på siden Beboer.

Betaling for besøg af håndværkere/servicefolk

Hvis der rekvireres håndværkere eller servicefolk til et problem i lejligheden, og der ved besøget ikke kan konstateres en fejl eller problemet skyldes forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, vil fakturaen for besøget tilgå beboeren.

OBS: Håndværkere/servicefolk skal altid bestilles gennem teknisk afdeling.

Forhold uden for boligen

Affald

Husholdningsaffald skal afleveres i husstandscontaineren ved lejemålet.

Pap, aviser og glas kan afleveres i containerne der er opstillet i området.

Alt andet affald er man som beboer selv ansvarlig for at bortskaffe. Nærmeste genbrugsstation er:

Kulbanevej 4, 2500 Valby

Navneskilte

For at få opsat, tilføjet et navn eller få rettet eventuelle fejl på navneskiltet skal der rettes henvendelse til teknisk afdeling. Kom direkte i kontakt med os gennem kontaktformularen på siden Beboer. Når du vælger emne til navneskilte, sikrer vi, at dine henvendelser bliver registreret korrekt og besvares hurtigst muligt.

Nøgler

Nøgler til lejemålet kan man selv kopiere ved en låsesmed.

Vedligeholdelse af ejendommen og gården

Man er selv ansvarlig for at holde området foran indgangen rent og pænt.

Ligeledes er man selv ansvarlig for at holde havearealet rent og pænt.

Grundejerforeningen varetager fællesarealerne.

Terrasser

Man er som beboer selv ansvarlig for at holde terrasserne rene og pæne.

Det er også en fordel at sikre der ikke er blade og lignende der stopper afløbene på terrassen.

Cykelparkering

Cykler kan parkeres foran din hoveddør.

De opstillede cykelstativer bedes altid anvendt ved parkering af cykler.

For at sikre brand- og flugtveje er det ikke tilladt at parkere cykler i portene ind til gården.