fbpx

Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Spørg os

Vilkår og Betingelser

Samtykkeerklæring ved udfyldelse af formularer

Samtykke til behandling og videregivelse af personoplysninger:

 1. I forbindelse med leje af lejemålet via Heimstaden NPM A/S, Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K, CVR nr. 35 52 45 25 (herefter ”Heimstaden”) vil de oplysninger, som du afgiver til Heimstaden, blive registreret og behandlet af Heimstaden.
 2. De oplysninger, der behandles, er alle de oplysninger, du afgiver til Heimstaden, herunder oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, nationalitet, bankkonto samt lejeperiodens start og varighed. Heimstaden vil som led i behandlingen videregive dit CPR-nummer til forsyningsselskaber, som leverer til dit lejemål, samt Nets og E-boks.
 3. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sikre lejeforholdets beståen, herunder opkrævning af husleje mv. fra Heimstaden. Heimstaden vil som angivet ovenfor videregive dit CPR-nummer til:
  • Forsyningsselskaber for at sikre at de kan fakturere dit forbrug direkte til dig 
  • Nets til brug for elektroniske ind- og udbetalinger samt 
  • E-boks for tilmelding til elektronisk kommunikation.
 4. Dine personoplysninger benyttes alene til administrative forhold i forbindelse med lejen af lejemålet.
 5. Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos Heimstaden eller tredjeparts-hostingudbyder og kan tilgås af Heimstaden i Skandinavien, og i det omfang det er nødvendigt.
 6. Det er en forudsætning for lejeforholdets beståen, at du afgiver de ovennævnte oplysninger, idet Heimstaden ellers ikke har mulighed for at etablere et lejeforhold, ligesom Heimstaden ellers ikke kan skabe et overblik over de lejere, som lejer i Heimstadens lejemål.
 7. De personoplysninger, som du afgiver til Heimstaden, vil som minimum blive opbevaret i 3 år efter fraflytning af den lejede bolig, medmindre Heimstaden er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.
 8. Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som Heimstaden behandler om dig ved henvendelse til Heimstaden (se kontaktoplysninger nedenfor). Endvidere har du til enhver tid ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses samt til at gøre indsigelse mod Heimstadens behandling af dine personoplysninger.
 9. Du kan til enhver tid klage over Heimstadens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.
 10. Dataansvarlig i relation til ovennævnte behandling af dine personoplysninger er Britt Overgaard, gdpr@heimstaden.dk.
 11. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres delvist af nærværende samtykke, delvist for at sikre opfyldelse af lejekontrakten, samt behandlingens nødvendighed henset til retlige forpligtelser, som påhviler Heimstaden. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en skriftlig meddelelse herom til Heimstaden per e-mail til gdpr@heimstaden.dk  eller per brev til Heimstaden (se adresseoplysninger under pkt.1). Såfremt du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, inden du er tildelt et lejemål, vil det have den konsekvens, at Heimstaden ikke kan tildele dig et lejemål.