Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Spørgsmål og svar​

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål. Hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Find alle kontaktoplysninger for beboere på siden Beboer. Er du ikke beboer kan du finde vores oplysninger på siden Kontakt.

Ja, vi opkræver hverken gebyr for søgning, oplysning af kontaktinformationer eller tilmelding til nyhedsbrev.

Boligerne udlejes uden tidsbegrænsning. Lejelovens almindelige regler for lejers opsigelse af lejemålet er gældende, det vil sige at lejemålet kan opsiges til den første i en måned med det antal måneders frist, som står angivet i din lejekontrakt.

I de fleste af vores lejeboliger følger hårde hvidevarer med. Du er altid velkommen til at skrive til os for at høre til et specifikt lejemål.

Vi tilbyder ikke møblerede lejligheder, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har andre ønsker eller spørgsmål.

Som udgangspunkt vil det være muligt at betale dine månedlige udgifter til Heimstaden via PBS.

Hvis Heimstaden for nyligt har overtaget administrationen af din ejendom, er alle betalingsservice-aftaler til tidligere administratorer ophørt. NETS arbejder på højtryk for at etablere nye aftaler, men det ikke muligt at tilmelde betalingen af husleje til PBS i den første tid. Det vil være muligt at tilmelde huslejebetalingen til betalingsservice, så snart PBS-nr. og debitorgruppe fremgår af indbetalingskortet. Vi kan desværre ikke fastsætte præcise datoer.

Har du i forbindelse med din indflytning indbetalt 3 måneders forudbetalt husleje, kan du som led i din fraflytning vælge at anvende din forudbetalte husleje i de sidste 3 måneder af din lejeperiode.

Vi gør opmærksom på, at din forudbetalte leje ikke dækker forbrugsudgifter som a conto vand og a conto varme m.v., hvorfor vi fortsat fremsender indbetalingskort til brug for betaling heraf.

Såfremt din huslejebetaling er tilmeldt PBS, skal du huske at afmelde din PBS-aftale via din bank. Beløbet for husleje af de sidste 3 måneder vil fremgå som restance af din flytteopgørelse, som du modtager med posten inden for fire til seks uger efter frigørelsesdatoen.

TBH er en forkortelse af ordet tilbageholdelse. I forbindelse med din fraflytning vil vi tilbageholde et beløb til vand og varme. Dette gør vi for at forebygge, så der ikke kommer ”ubehagelige” efterregninger efter, at du er blevet afregnet.

Hvis du som fraflyttende lejer ikke har boet i lejemålet hele året, kan der være indbetalt mindre i aconto vand og varme end det faktiske forbrug. 

Eksempel:
En lejer, der flytter i april, kan have haft et højt varmeforbrug i de første fire måneder af året. Samtidig vil lejeren o samtidig ikke kunne ”spare op” via indbetalinger over sommeren, hvor aconto-udbetalinger typisk er højere end forbruget, som hvis lejeren havde boet i lejemålet hele året. Det vil betyde, at det endelige forbrugsbeløb vil blive højere end først antaget.

Hvis du har spørgsmål angående din leje, a’conto betalinger, forbrugsopgørelser eller opsigelse, vil vores administration have den helt rette viden. Du kan kontakte dem gennem vores kontaktformular, som du finder på siden Beboer. Vælg et af de administrative emner i kontaktformularen for at komme godt videre.

På siden Beboer har du mulighed for at opsige dit lejemål gennem vores kontaktformular. 

Vælg emnet “Opsig dit lejemål” for at komme godt igang. Når du klikker “Gå til opsigelse”, vil du blive videresendt til en specifik opsigelsesblanket, som du kan udfylde og underskrive digitalt. 

Efter du har udfyldt blanketten vil du modtage en bekræftelse på opsigelsen samt en gennemgang af proceduren ved fraflytning af lejemålet. Når et lejemål opsiges, uanset grund, er lejer jf. bestemmelserne i lejelovens § 97 pligtig at give adgang til, at interesserede nye lejere kan besigtige lejemålet. Lejeren er berettiget til selv at fastsætte tidspunktet for besigtigelserne, men dette skal, jf. lejelovens bestemmelser, være mindst 2 timer hver anden hverdag i et tidsrum, der er bekvemt for besigtigelse. Dette selvfølgelig alene under forudsætning af, at der ikke indgås anden aftale med udlejningsafdelingen. Såfremt fraflyttende lejer ikke kan/ikke ønsker at være til stede under fremvisningen, kan nøgle afleveres til udlejningsafdelingen, som altid vil ledsage interesserede nye lejere. Nøglen vil således aldrig blive udleveret til en interesseret ny lejer. For de almindeligt gældende regler i ejendommen henviser vi til husordenen. Vi håber denne guide har bidraget med information til alle de praktiske forhold tilknyttet din ejendom. Hvis du har spørgsmål eller ønsker er du altid velkommen til at kontakte os på mail.