Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Beboer

Heimstadens kundeforum

Må jeg leje min lejlighed ud for en længere periode?

Må jeg leje min lejlighed ud for en længere periode?
Således at lejer holder alle udgifter, men jeg har mulighed for at komme tilbage til lejligheden, hvis det bliver aktuelt.
Jeg er opmærksom på, at jeg i den eventuelle fremlejeperiode har ansvaret for lejligheden.

LauraOprettet: 8. April 2019, kl. 12:31
 • Hej Laura

  Det korte svar er ja det må du godt, men der er en række forhold du skal være opmærksom på og overholde.

  Der er der dog ikke rigtig noget kort svar på dette, så venligst se min lange tekst herunder.

  Derudover hvis du kan se at du overholder disse forhold så skal du kontakte os på adm@heimstaden.dk når/hvis du beslutter dig.  Så vil vi gå helt ind på din specifikke ejendom og lejlighed og få givet dig de helt nøjagtige svar som vil gælde for dig.

  Fra lejeloven:
  70. En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign.
  Stk. 2. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når
  a) ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller
  b) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller
  c) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.
  Stk. 3. Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal gælde i udlejerens ejendomme.
  Stk. 4. § 69, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
  Stk. 5. Hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, kan udlejer ved fremleje af ældreboliger eller ustøttede private plejeboliger stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.

  Håber du fik svar på din henvendelse

  Med venlig hilsen
  Frank
  Frank - KundeservicechefBesvaret: 9. April 2019, kl. 15:44
 • Hej,

  Er dette også tilfældet på Rødager Alle?

  Vh
  Yonas
  YonasBesvaret: 5. August 2019, kl. 01:37
 • Hej,

  Lejeloven gælder på alle vores ejendomme
  Victoria - KundeservicekonsulentBesvaret: 6. August 2019, kl. 10:33

Tilføj kommentar eller skriv et nyt indlæg

Vær venligst opmærksom på at det er et offentligt forum, så venligst angiv ingen personlige oplysninger eller anden information

Dit navn og indlæg kan ses af alle. Din e-mail vises aldrig offentligt.