Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Jette fra Økonomi

I ’Mød Heimstaden’ fortæller kolleger fra forskellige afdelinger om deres arbejde i Heimstaden – og hvordan de skaber boliger med omtanke.

Udgivet den 4. marts 2020

Økonomiafdelingen er generelt ansvarlig for enhver opgave, der involverer penge: indbetalinger, udbetalinger og rapportering – og alt hvad der relaterer sig til dette.

Arbejdsugen byder f.eks. på rapportering til koncernen, udarbejdelse af analyser, afstemninger, håndtering af moms og skatter og udarbejdelse af budgetter og regnskaber for de over 140 ejendomme, som Heimstaden Danmark forvalter – herunder ejerforeninger, administrations-selskaber, ejendomsselskaber og holdingselskaber.

Jette begyndte i Heimstaden i 2019 og arbejder som regnskabsassistent tilknyttet kreditorteamet. Hun sørger bl.a. for at håndtere fakturaer fra kreditorer, herunder kontering, afstemning og håndtering af finansbilag samt bogføring i forbindelse med medarbejderudlæg.

Hvordan ser din dag typisk ud?

“Hver morgen indlæser jeg de fakturaer, som er løbet ind det sidste døgn. Derefter bliver fakturaerne fordelt i workflow til de kollegaer, der skal godkende dem.”, fortæller Jette.

Hvis en faktura melder ”fejl”, skal den behandles manuelt. Årsagen kan bl.a. være på grund af mangler på fakturaerne: ændringer af betalingsoplysninger på kreditor, manglende ejendoms-nummer eller noget tredje. Dette følger Jette op på, så alle fakturaerne bliver behandlet.

“Derudover har jeg også en del mailkorrespondance med vores kreditorer og håndterer også både indenlandske og udenlandske betalinger. Alt efter dagene på måneden – og året – er der afstemning af banker. Vi stemmer banker af tre gange hver måned. Og så rapporterer vi på månedsbasis, kvartalsbasis og årsbasis.”, forklarer Jette og fortsætter:

“Vi agerer også servicefunktion i huset, da vi skal sørge for at tingene stemmer på tværs.”

(Artiklen fortsætter under billedet)

Jette arbejder som regnskabsassistent i Heimstadens økonomiafdeling og værdsætter det gode samarbejde på tværs af afdelingerne.
Kan du fortælle mere om samarbejdet i huset?

“Vi arbejder sammen i hele huset og er gode til at bruge hinandens kompetencer. Vi har især et tæt samarbejde med administration, som bl.a. håndterer skatter og afgifter samt bogføring på de enkelte ejendomme. På den måde sikrer vi, at lejeindbetalinger og rykkere er korrekte og kører, som de skal,” forklarer Jette om samarbejdet på tværs af huset.

Et eksempel er driftsafdelingen, som har en del eksterne samarbejdspartnere på ejendommene. Det giver løbende fakturaer, som skal behandles i Økonomi.

Læs også: Mød Heimstaden - Johan fra Asset Management

”Vi arbejder alle sammen mod et fælles mål, og det handler om beboerne – det sætter også præg på samarbejdet. Alle er gode til at hjælpe hinanden og det er meget givende,” siger Jette.

Hvorfor valgte du at arbejde hos Heimstaden og hvad er det bedste ved dit job?

“Det var – og er – en virksomhed i enorm vækst, og det vakte min interesse. En ting var, at jeg kunne spejle mig i den opslåede stilling, og arbejdsopgaverne lå lige til mig, men jeg synes, det er meget spændende at arbejde med lejere, og det ville jeg gerne fortsætte med. Det motiverer mig stadig meget, at vi er i vækst. Det er en spændende arbejdsplads, der er nytænkende og som ekspanderer hele tiden.”, fortæller Jette.

Læs også: arkitekTUREN - Scherfigs Have

Det sociale afspekt på arbejdspladsen betyder meget for Jette; “Jeg er meget glad for den sociale del her i Heimstaden. At vi har kontakt til hele huset på kryds og tværs – en god, bred kontaktflade. Det er motiverende og rart, at der ikke er langt ned til dine kolleger.”, fortæller hun og fortsætter:

“Når jeg er i mit mere nørdede hjørne, så er jeg jo ret glad for at stemme banker af. Særligt også til årsafslutningen, når renter osv. skal bogføres. Det er en stor del af mit job, som jeg rigtig godt kan lide”.”