Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Nu tænder vi for varmen

I takt med at temperaturen falder uden for, tænder vi for varmen. Frem mod den 1. oktober starter varmecentralerne op i alle Heimstadens ejendomme.

Udgivet den 25. september 2023

(Opdateret den 25. september 2023)

Indesæsonen er startet og frem mod den 1. oktober vil varmen begynde at strømme ud i stuerne.

I nyere ejendomme slår varmen til automatisk, når udetemperaturen kommer under et bestemt niveau (målt som gennemsnit over en periode). Automatisk styring giver både bedre, grøn samvittighed og sparer på varmeregningen, da der slukkes for varmen i perioder, hvor det ikke er nødvendigt.

Læs også: Spar på varmen ved at lufte regelmæssigt ud

I nogle af de ældre ejendomme, skal vi fortsat starte varmekedlen manuelt.

Al gulvvarme styres automatisk – Det kan dog tage op til 24 timer, før gulvvarmen er slået helt igennem. For radiatorer kan det variere.

Hvis radiatoren ikke varmer

Når varmecentralen starter op, kan varmesystemet være fyldt med luft og termostatventilen på den enkelte radiator kan være ”frosset”. Det betyder, at varmen ikke strømmer ud i stuen som forventet.

Men der er heldigvis nogle ting, du selv kan gøre:

  • Udluftning af radiator: Oftest skyldes manglende varme i radiatoren, at der er kommet for meget luft i radiatoren. Det kan du afhjælpe ved at tage fat i udluftningsventilen for enden af radiatoren og løsne den forsigtigt med hænderne eller en papegøjetang. Husk at bruge et viskestykke, da der vil løbe vand ud af ventilen.

    Når vandet begynder at ”piple” ud af radiatoren, er det tegn på, at luften er sluppet ud, og du kan derfor skrue udluftningsventilen fast igen. Nu skulle der gerne komme vand i radiatoren.

    Hvis der ikke kommer vand, men kun luft, ud af ventilen, kan det skyldes, at der mangler vand i varmkedlen. Kontakt da Heimstaden.
  • Ventilnålen sidder fast: Hvis ventilnålen har sat sig fast, kan du løsne den fri. Ventilnålen gemmer sig bag termostaten, som du kan tage ud med en umbraconøgle.  Derefter ”motionerer” du ventilnålen frem og tilbage, indtil der bliver fri passage.

    Derefter monterer du termostaten igen, og så er varmen klar til at løbe gennem radiatoren.

    Hvis der ikke kommer varme i radiatoren, kan det være pakdåsen, der skal skiftes. Kontakt da Heimstaden.

Se også denne video for hjælp til at få varmen i radiatoren igen (bemærk, eksternt link).

Hjælp os ude på ejendommene

Det vil være en stor hjælp, hvis du holder øje med radiatorer, der sidder i fællesområder, trappeopgange og kældre, så de ikke varmer unødvendigt. Når du indstiller termostaten mellem 1 og 1,5, så sikrer vi, at frosten holdes ude på den mest energivenlige måde.