Brug Google til at oversætte siden. Heimstaden er ikke ansvarlig for oversættelsen.

Energibesparelser i fokus – også hos Heimstaden

De højere energipriser påvirker hverdagen for både private og virksomheder – Læs her om nogle af Heimstadens initiativer for at mindske energiforbruget på ejendommene.

Udgivet den 29. september 2022

Hos Heimstaden er den grønne omstilling en hjertesag. Det ligger i vores skandinaviske DNA, vi køber ind efter bæredygtige principper og har fokus på at omstille driften af vores ejendomme på en række områder.

Allerede i 2019 underskrev Heimstaden Parisaftalen og forpligtede os i den forbindelse til at reducere virksomhedens samlede CO2-aftryk, forbedre ejendommenes energieffektivitet og opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringer.

Den helt store klimaomstilling på ejendomsdrift er ikke noget, man gør på en enkelt dag. Det kommer til at tage nogle år, før vi er helt i mål.

Heimstadens arbejde med den grønne omstilling var således godt i gang, allerede før energikrisen ramte verden i 2022.

Men situationen viser med al tydelighed, at vi alle har et ansvar for den grønne omstilling og vores energiforbrug. Derfor har vi skruet ekstra op i ambitionerne for at finde endnu flere energibesparelser.

Lys, vand og varme i fokus

Et af de områder, der har fået fornyet fokus i nuværende situation, er at mindske energiforbruget på tværs af de 270 danske boligejendomme, Heimstaden Danmark forvalter.

“Som alle andre mærker vi også de kraftigt stigende energipriser i ejendommenes fællesudgifter. Både lys, el til automatik og fælles varme kan mærkes som nogle af de store poster,” siger Michael B. Hansen, adm. direktør i Heimstaden Danmark og uddyber:

”Vi har haft fokus på energibesparelser og vores udledning af drivhusgasser i en del år allerede. Vi har som koncern ambitiøse mål for at reducere vores CO2-aftryk, og vi har allerede taget mange initiativer for at spare på energien. Men den helt store klimaomstilling på ejendomsdrift er ikke noget, man gør på en enkelt dag. Det kommer til at tage nogle år, før vi er helt i mål”.

Læs også: Når frosten sætter ind: Sådan påvirkes dit gulv

Går vinteren i møde med en række tiltag

Selvom Heimstaden de seneste år har energioptimeret på flere ejendomme, har det aktuelle pres på el og andre energiformer gjort, at vi kigger på flere løsninger for at mindske energiforbruget i det efterår og den vinter, vi er på vej ind i.

Her er nogle af de seneste tiltag, Heimstaden har sat i gang:

 • Vi indsamler hele tiden data og forbedrer driften af bygningerne, så energien udnyttes mere effektivt. Det medfører både lavere energiforbrug for den enkelte beboer og i det fælles forbrug på ejendommen.
 • Vi har fremrykket et projekt (planlagt til 2023, red.) hvor vi udskifter belysning på
  fællesarealer til LED på de ejendomme, hvor det ikke allerede er sket.  
 • Vi går de tekniske lysanlæg igennem på alle vores ejendomme og sikrer optimal drift med størst muligt fokus på at spare på energien – selvfølgelig uden at gå på kompromis med tryghed og sikkerhed.
 • Herunder kigger vi på at forkorte tidsintervallet for belysning på de enkelte ejendomme, hvor det er teknisk muligt. Det gælder bl.a. for parkeringskældre og udendørs belysning.
 • Vi skruer en til to grader ned for varmen på radiatorer i fællesområder – her håber vi på jeres hjælp med at sikre, at termostaterne i kældre og opgange holdes på 1,5.
 • Vi har indgået et større samarbejde med Grundfos om at konvertere til en digital løsning, der sikrer optimering af de tekniske varmeanlæg. Inden årets udgang (2022) når vi i mål med optimeringen på de første 40 ejendomme – og vi fortsætter arbejdet på endnu flere ejendomme i 2023.
 •  Vi er i fuld gang med at afdække, hvordan vi kan skifte til anden opvarmningsform i de af Heimstadens ejendomme, der i dag opvarmes ved hjælp af naturgas.

  Dette er dog noget, som tager tid, da det også afhænger af forsyningsselskaber og hvilke fysiske rammer, vi kan arbejde indenfor.
 • Også på vores kontorer i København, Odense og Aarhus har vi fokus på at spare på energien ved at skubbe til de gode vaner om at slukke for lys, skærme, computer og andet elektronik, når medarbejdere forlader et rum eller går hjem.

  Derudover sænkes temperaturen én grad i vores kontorfaciliteter.

Læs også: Verdens bedste nabo

Hjælp os med at skubbe på udviklingen

Alene på ejendommenes fællesarealer, forventer vi at kunne spare cirka 10% af energiforbruget uden at gå på kompromis med tryghed og sikkerhed.

Vi er godt i gang, og der går selvfølgelig noget tid, før vi er i mål med alt. Men spotter du et område, hvor vi yderligere kan sænke energiforbruget på fællesarealer, hører vi gerne fra dig via MinBolig.

Det kan f.eks. være:

 • Hvis lyset er tændt i opgangen døgnet rundt (bemærk at dette kan være et myndighedskrav i nogle tilfælde)
 • Radiatortermostaten i opgangen er i stykker
 • Et vindue ikke lukker til og sender kulde ind i ejendommen.

”Vi forventer et lavere energiforbrug – både i fællesforbrug og, i det omfang vi kan påvirke det, også for vores lejere. For selvom det meste af energiregningen afregnes individuelt hos beboerne, har vi en interesse i at have så energineutrale boliger som muligt, da det bidrager til det samlede omkostningsniveau – og til det klimaaftryk, vi tilsammen efterlader,” lyder det fra Michael B. Hansen.